חה"כ זועבי לאחר ההצבעה על שלילת זכויותיה: " לא פלא שמדינה השוללת את זכויות היסוד של מיליון אזרחים ערבים תשלול זכויות מחברת כנסת המייצגת את ציבור בוחריה נאמנה". חה"כ זועבי הודיעה כי היא תמצה את כל הצעדים האפשריים, כולל פניה לערכאות משפטיות ולגופים בינ"ל כדי להפוך את ההחלטה על שלילת זכויותיה

לאחר אישור הכנסת את המלצת ועדת הכנסת לשלול חלק מזכויותיה הפרלמנטאריות של חה"כ חנין זועבי בעקבות השתתפותה של זועבי במשט הטורקי לעזה, אמרה זועבי כי: " זהו תקדים מסוכן בכנסת כלפי האוכלוסייה הערבית ונבחריה, ומסר עוין כלפיה. לא פלא שמדינה השוללת את זכויות היסוד של מיליון וחצי אזרחים ערבים תשלול זכויות מחברת כנסת המייצגת אותם נאמנה."

" הכנסת ממילא מטילה מגבלות על פעילותנו הפרלמנטארית והציבורית באמצעות החקיקה הגזענית, ולא זכויות היתר שיתירו מגבלות אלה. במדינה מתוקנת היו מענישים ומטילים סנקציות על אלה שהסיתו ואיימו נגדי. מה נכון ומה ראוי לא נקבע לפי ראות עיניהם הפוליטיות של חברי הכנסת, אלא לפי ערכים אוניבירסאליים הרחוקים שנות אור מערכיהם של חברי הכנסת שוללי הזכויות." הוסיפה זועבי.

ח"כ שי חרמש (קדימה) הזכיר בכנסת את הציטוט המפורסם של בן גוריון כאשר שאלו אותו מדוע לקח עמו את משה דיין: "אני מעדיף שישתין מהאוהל החוצה משישתין מבחוץ פנימה",

ח"כ חרמש: "לדחוף את ח"כ זועבי מחוץ לכנסת זה צעד מוטעה. הנזק שזועבי תגרום כתנועה חוץ פרלמנטארית וכזו שתוכל להאשים את ישראל באפרטהייד הוא גדול לאין שיעור מהנזק שהיא יכולה לגרום מתוך הבית".

לדברי "חגי אלעד">חגי אלעד , מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח, "היום שבו ח"כים יתחילו להעניש זה את זה בשל העובדה שמילאו את תפקידם כנבחרי ציבור בניגוד לעמדת הרוב, הוא יום שחור לדמוקרטיה. ישנה חשיבות מיוחדת לשמירה על חופש הביטוי הפוליטי, במיוחד של נבחרי ציבור. זועבי נשלחה לכנסת מטעמם של אזרחים שווי זכויות, בעלי דעה עצמאית וזכות הצבעה. כל זמן שאין מדובר בעבירה על החוק, לח"כים יש זכות להמשיך ולבטא את עמדותיהם - ואין זה מעלה או מוריד אם ההתבטאויות והמעשים מקוממים רבים.

אלעד הוסיף עוד כי "באוירת הימים האלו, של מגבלות הולכות וגוברות על חופש הביטוי – באקדמיה, ברחוב ובכנסת – המהלך האנטי-דמוקרטי של היום נתפס, למרבה הצער, כמעט כעניין שבשגרה."