marriageבתום דיון סוער, אישרה ועדת החוקה את הצעת חוק "ברית הזוגיות" לקריאה שנייה-שלישית. הפורום למען בחירה חופשית בנישואין: ברית הזוגיות – בגידה במנועי החיתון, היא רק תחמיר את המצב. ח"כ ניצן הורוביץ: ברית הזוגיות היא בלוף של ליברמן. רק כ- 170 זוגות בשנה, 3.8% מכלל מנועי החיתון בישראל, יוכלו להיעזר ב"ברית הזוגיות", וגם הם יהיו נשואים במעין "נישואין סוג ב' "

במהלך דיון סוער, שמעו חברי ועדת החוקה את הביקורת החריפה על החוק – והצביעו בעדו. עבור רובם הגדול של מנועי החיתון בישראל, החוק חסר ערך; רק כ- 170 זוגות בשנה, 3.8% מכלל מנועי החיתון בישראל, יוכלו להיעזר ב"ברית הזוגיות", וגם הם יהיו נשואים במעין "נישואין סוג ב' ".

לדברי חברי הפורום למען בחירה חופשית בנישואין, "לא זו בלבד שההצעה לא פותרת את הבעיות של רובם הגדול של מנועי החיתון, היא אף מחמירה את המצב. ברית הזוגיות מבקשת לדחוק את מי שמוגדרים כ"חסרי דת" למעין גטו נפרד, וה"בשורה" שלה עבורם היא נישואין סוג ב'." חברי הפורום קראו לכנסת "לשים סוף לעוול ולאפשר מסלול של נישואין אזרחיים אמיתיים - לכולם." בפנייה שנשלחה לח"כים לקראת הדיון, מפרטת עו"ד עינת הורביץ מהפורום למען בחירה חופשית בנישואין, מהן הבעיות שבברית הזוגיות:

ח"כ ניצן הורוביץ מתח ביקורת חריפה ביותר על הצעת החוק שנדונה היום בוועדת החוקה, בלחצו של אביגדור ליברמן. הורוביץ אמר: "ליברמן שהפר את כל הבטחותיו לבוחריו, שסובלים מהתנכלויות המימסד החרדי, מנסה עכשיו ליצור מצג שווא של פעולה למען נישואין אזרחיים והקלות בגיור. הצעת החוק הזו היא כולה אחיזת עיניים ובלוף פוליטי. אין לזה שום דמיון לנישואין אזרחיים ואפילו לא לברית זוגיות. הסידור הזה רק פוגע בזכויותיהם של חסרי הדת, שלא יזכו לזכויות של זוגות נשואים ואפילו לא של ידועים בציבור. זו הצעת חוק שרק מחזקת את המימסד הרבני, כי כל זוג שירצה לבוא בהסדר הקלוש הזה, יצטרך קודם לעבור הליך משפיל וחסר תקדים ברבנות בו יוכרז עליהם "גויים גמורים". ואף לאחר הרישום, יוכל כל בית דין דתי לבטלו. בשורה התחתונה זהו הסדר מפלה ומקפח, שמוליך שולל את הציבור מתוך מטרה פוליטית שקופה".