ועדת הפנים של הכנסת בראשות – חה"כ דוד אזולאי, ביקרה היום (א') באילת. חברי הועדה, ביניהם: היו"ר – חה"כ דוד אזולאי וחברי הכנסת אריה ביבי, חאמד עאמר, אברהים צרצור, דוב חנין ופאינה קירשנבאום, הביעו דאגה רבה מכל הנוגע לתופעת ההסתננות למדינת ישראל. "אנו יוצאים יותר מודאגים" ציין יו"ר הועדה

pnimבפגישה רבת משתתפים עם ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, בה השתתפו: הנהלת העירייה, נציגות רשות ההגירה במשרד הפנים, נציגות משטרת מחוז דרום, נציגות משרד החוץ, נציג האגודה למען זכויות האזרח, נציגת מוקד הסיוע לעובדים זרים ונציגת נציבות האו"ם לפליטים, סקר ראש העירייה את מימדי התופעה והשלכותיה הדמוגרפיות על העיר אילת.

ראש מינהל אכיפה וזרים ברשות ההגירה דיווח, כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה לאכוף כנגד העסקת מסתננים, נמסרה הנחייה לבתי המלון להיערך עם עובדים ישראליים. וציין, כי האכיפה תחל עם הקמת מרכז השהייה שיאפשר זמן ממושך יותר לבדיקת מעמדם של המסתננים בגבולה של מדינת ישראל.

נציגת מוקד הסיוע לעובדים זרים כמו נציג האגודה לזכויות האזרח הלינו על כך, שמדינת ישראל אינה בוחנת את בקשות המקלט, וכי ברור, כי מי שאינו זכאי למעמד פליט, לא צריך להישאר בגבולותיה של המדינה. נציבות האו"ם דיווחה, כי אלפי בקשות נדחו וברובם הוצאו מישראל. נציגי המשטרה דיווחו על הגשת כתבי אישום נגד רשתות מבריחים וציינו, כי הוגשו 4 כתבי אישום שטרם הגיעו לידי מיצוי.

חברי הועדה כולם הביעו דאגה מכך שאין מדיניות בכל הקשור למסתננים לגבול הדרומי. "הממשלה עוצמת עיניים ומובילה אותנו לתהום" ציין חה"כ חנין והוסיף, כי אילת היא פרויקט לאומי וכך צריך להתייחס אליה, כל שכן לא להפקיר את גבולותיה. חה"כ אריה ביבי ציין, כי "המדינה תלך לאבדון וכי נדרשת החלטה אמיצה" ותבע את החזרתם של המסתננים. בהקשר זה הוסיפה חה"כ קירשנבאום, כי "אנו הולכים לאבד את הרוב היהודי במדינתנו".

בהתייחס למידע שהתקבל מהגורמים ציין יו"ר הועדה, כי הועדה מביעה דאגתה מכך שאין היום מספר מדויק של מסתננים ושום גורם מוסמך לא יודע לדווח. וכן מהעובדה, כי עד היום הוגשו רק 4 כתבי אישום כנגד רשתות מבריחים ובאף אחד מהם לא ניתן עדיין פסק דין. על רקע המצב במצרים הביעו חברי הועדה דאגה מכך שעלולה להיות נהירה המונית.

חברי הועדה כולם ציינו את החובה בשמירה על העיר אילת ועל גבולות המדינה. "הועדה פונה לממשלת ישראל ולעומד בראשה, לעצור את הסחף של המסתננים לאילת ולהורות לצבא לפעול בהתאם" ציין יו"ר הועדה והוסיף: "הועדה פונה למשרד הפנים לבדוק את מעמדם של המסתננים, האם מוגדרים כמהגרי עבודה או כפליטים. עוד פונה הועדה לראש הממשלה ולשר האוצר להקצות משאבים לעיריית אילת, כדי להתמודד עם מספר המסתננים הגדול המגיע לאילת".

לאחר הדיון, קיבלו חברי הועדה סקירה מסגן מפקד עוצבת אדום ולאחריה סיירו לאורך הגבול הדרומי.