"לעצור את פעולת המורים האנטי ציוניים בבתי הספר" - מוקד חדש יסייע לתלמידים שמוריהם "מחדירים מסרים אנטי ציוניים"

לקראת פתיחת שנת הלימודים הפורום המשפטי פתח מוקד למסירת מידע על מורים שמכניסים תכנים אנטי-ציוניים לבתי הספר.

"הפורום המשפטי פועל נגד ארגוני שמאל קיצוני הפועלים לקדם אג'נדה פוסט ציונית במערכת החינוך." מסבירים בפורום המשפטי למען ארץ ישראל "בין השאר מדובר בארגון "זוכרות" אשר פועל להכניס את תכנית הלימודים שלו בנושא הנכבה לבתי הספר. בחופש הגדול האחרון נערכו השתלמויות למורים ולגננות על ידי הארגון , בנושא - כיצד ללמד על הנכבה בכיתה."

"ארגונים נוספים כמו "סולידריות שייח ג'ראח" מקיימים קבוצות דיון של מורים על מנת להחדיר רעיונות אנטי ציוניים וכן ארגונים הקוראים לסרבנות כמו "פרופיל חדש" ו "יש גבול" אשר כל העת מנסים להשפיע על מורים להעביר לתלמידים את המסרים שלהם נגד הגיוס בגלל ה"כיבוש" ." מוסיפים בפורום.

בשנת הלימודים הקודמת ובעקבות פניות של הפורום המשפטי, הוציא מנכ"ל משרד החינוך הוראה האוסרת על פעילות עמותות בבתי ספר כל עוד לא קיבלו אישור מיוחד מטעם משרד החינוך. זאת כדי למנוע מעמותות אנטי-ציוניות להחדיר תכנים פוליטיים לבתי הספר, תכנים שאינם עולים בקנה אחד עם מטרות משרד החינוך:

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל... להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית... ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל; ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם."

בפורום המשפטי למען ארץ ישראל טוענים כי "בשל ההוראה הזו שינו העמותות את דרכי פעולתן והן עורכות השתלמויות למורים מחוץ לבתי הספר על מנת שהמורים יחזרו לכתות עם המסרים, בכך הן מנסות לעקוף את החוק."

נחי אייל מנכ"ל הפורום המשפטי אומר כי "עמותות השמאל והקרן החדשה עושות כל מאמץ להכנס לבתי הספר, הצלחנו לסגור להם את הדלת והם מנסים להכנס מהחלון, אסור שמדינת ישראל תאפשר למורים לעשות שטיפת מוח ברוח תעמולת הפוסט ציונות שמבקשת שמדינת ישראל לא תהיה מדינתו של העם היהודי.

חובת כל תלמיד שנתקל במורה כזה, לא לאפשר לארגוני שמאל קיצוניים לקדם את האג'נדה שלהם בתוך בתי הספר בניגוד לחוק. כל מידע משמעותי שיגיע אלינו, ייבדק ובמקרה שיימצא אמין יועברו תלונות למשרד החינוך ולנציבות שירות המדינה"

הפורום החל בהפעלת המוקד האינטרנטי והפצתו בין התלמידים באמצעות הפייסבוק, רשתות חברתיות, פניה למועצות תלמידים ואגפי החינוך במועצות מקומיות ,ארגוני המורים ועוד.