תוכנית חדשנית המשותפת למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולמשרד להגנת הסביבה תאפשר לראשונה לעובדים בעלי מוגבלויות שונות להשתלב במיזמים תעסוקתיים-סביבתיים בתחום של מחזור פסולת אלקטרונית, השמשה מחדש של מוצרים ומיון פסולת למחזור

כלים

בתוכנית יועסקו אנשים בעלי טווח רחב של מוגבלויות ובכללם אנשים בעלי נכויות פיזיות, חושיות (לקויי שמיעה וחרשים, ליקויי ראייה ועיוורים),שכליות (אנשים עם פיגור), ואנשים הנמצאים על רצף האוטיזם. חדשנות המיזם טמונה בעובדה כי מדובר בפנייה לחברות עסקיות עם הצעה להעסיק אנשים עם מוגבלות בתעשיית המחזור כשבתמורה המדינה תשתתף בעלות העסקתם.

היוזמה לצאת בתוכנית המשותפת נולדה על רקע רצונם של שני המשרדים לקדם את שילובם של אנשים בעלי מוגבלויות בתעסוקה ותוך כדי כך לעודד פעילות ירוקה ומחזור. הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שבישראל אין רגולציה בנושא של פסולת אלקטרונית. שר הרווחה יצחק הרצוג, מאמין כי מדובר במודל פורץ דרך המתווה שינוי מדיניות. לדבריו: "אין כל סיבה שאנשים עם מוגבלות לא יהיו חלק משרשרת תעשיית ההיטק.

ליוזמה הזו ערך חשוב ביותר שכן היא יכולה למתג מחדש את המושג תעסוקת נכים והיא תשפר את הדימוי העצמי שלהם. זהו מודל ייחודי במסגרתו על כל שקל שהמדינה משקיעה נרוויח כפול: יותר נכים בתעסוקה מחד ותחילתו של תהליך ראשוני חשוב למחזור פסולת אלקטרונית מאידך". השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן אומר: "שילוב קהלים שונים בתהליך המחזור מהווה חלק מרכזי במימוש מהפכת הפסולת בישראל. תוכנית זו טומנת בחובה מספר יתרונות מרכזיים – תרומה לסביבה במחזור הפסולת, עידוד הציבור להטמיע שיקולים סביבתיים כחלק מפעילותו היומיומית, יחד עם הערך החשוב של תמיכה בבעלי מוגבלויות והשתלבותם בתעסוקה" .

השאיפה היא להפעיל את המיזם בפריסה ארצית, במפעלי מחזור קיימים או במתחמים שיוכשרו לצורך כך ע"י בעלי עסקים וחברות. העובדים שיועסקו במיזמים במסגרת חוזי העסקה יזכו לזכויות סוציאליות מלאות. התאמת השכר לעובד תיעשה על ידי קביעת דרגת יכולת העבודה המופחתת של אדם עם מוגבלות ביחס לעובד רגיל המבצע את אותה העבודה. כל זאת על מנת לקבוע את השכר בהתאם לתקנות שכר מינימום מותאם (דירוג זה הנו באחריות משרד התמ"ת). במסגרת התוכנית, העובדים יעברו הדרכה מקצועית בנושא תהליכי המחזור ויעברו ליווי שיקומי ותמיכה על ידי גופים מקצועיים הכפופים למשרד הרווחה ובמימונו. העובדים במיזמים יועסקו בעבודות ברמה גבוהה מאוד, הדגש יינתן למיזמי מחזור של פסולת אלקטרונית, שכיום אינה עוברת תהליך מחזור.

את התוכנית מובילים במשותף מנכ"ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה יוסי ענבר, אשר קוראים לחברות הייטק וציוד אלקטרוני להעביר את הפסולת האלקטרונית שברשותם לטובת מיזם זה. התקציב המוערך לכלל המיזמים יעמוד על 4 מיליון ₪, כאשר מחצית הסכום ימומן על ידי המשרדים ומחציתו על ידי הזוכים במכרז להפעלתם.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS