breadxהתוכנית לביטחון תזונתי, אותה יזם שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, יוצאת לדרך. התוכנית מופעלת לאחר תהליך קשה, מורכב שנמשך זמן רב בשל אי הסכמות שליוו את התהליך בדיונים בין משרדי הרווחה והאוצר. בסופו של התהליך הושגו הבנות בין כלל הגורמים הנוגעים לעניין ובכלל זה: משרדי האוצר והרווחה, השלטון המקומי, הקרן לידידות וג'וינט ישראל. התוכנית תופעל במהלך החודשים הבאים

כלים
מטרת התכנית היא להסדיר את נושא הביטחון התזונתי במדינת ישראל בשגרה ובחירום. ההסכמה שהושגה היא כי הנושא יוסדר באמצעות ארגון גג אחד או יותר, שייפקח ויספק שירותי ביטחון תזונתי לכלל האוכלוסיות הנזקקות.

לשם הפעלת התוכנית, שתפעל בשיתוף עם הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין, הוקמה ועדת היגוי עליונה, בה חברים נציגי כלל הגופים השותפים. ועדת ההיגוי החליטה כי ארגון הג ' וינט יפעיל ויתכלל את התכנית בשם יתר השותפים. כפועל יוצא מכך, מפרסם הג ' וינט קול קורא (RFI ) לאיתור ארגונים חברתיים המעוניינים להציע עצמם כארגון גג אשר יספק שירותים בתחום הביטחון התזונתי.

באמצעות ארגון הגג יערך לראשונה בסיס נתונים רחב של מכלול העמותות הפועלות בתחום המזון. ארגון הגג שיבחר (תתכן אפשרות ליותר מארגון אחד) יאגד תחתיו עמותות העוסקות בנושא חלוקת מזון בקרב אוכלוסיות חלשות, בפריסה כלל ארצית, תוך יצירת מנגנון שיבטיח הקצאה יעילה של המזון.

ארגון הגג שיוקם כאמור, יידרש להפעיל מערך לאיסוף, אחסנה ושינוע של מזון לחלוקה לגופים העוסקים בחלוקת מזון לנזקקים ממגוון אוכלוסיות תוך שמירה קפדנית על איכות המזון והקצאתו היעילה, בפריסה ארצית, כולל בשעת חירום. כמו-כן יידרש הארגון להפעיל כלי בקרה ופקוח שימנעו ניצול לרעה של מערך השירותים לביטחון תזונתי וכן להפעיל תוכניות הזנה ייעודיות לאוכלוסיות שאינן בשוק העבודה והתלויות באחרים לפרנסתם ובכלל זה: ילדים וקשישים החיים בעוני.

במסגרת התוכנית יופעלו כלים חדשניים תוך הקפדה על שמירת כבודם של מקבלי השירות. כך למשל, התארגנות שיתופית של מקבלי השירות, שימוש בכרטיסי אשראי למזון הניתנים לשימוש ברשתות השיווק לצורכי קניית מוצרי מזון מוגדרים ומוצרי יסוד נוספים.

ארגונים המעוניינים להגיש הצעותיהם להפעלת ארגון הגג, יידרשו לעמוד בתנאי סף וקריטריונים הכוללים בין היתר, ניסיון בהפעלת מערך לאיסוף ושינוע של מזון, הארגון נותן כבר עתה שירותים בתחום המזון ל- 30 ארגונים/רשויות מקומיות לפחות בפריסה רחבה, התחייבות מצד הארגון להקצות ממקורותיו סכום שלא יפחת מ- 10 מליון ₪, לארגון יכולת ניסיון מוכחת במינוף מקורות ממשלתיים וציבוריים לגיוס משאבים נוספים, הארגון פועל לפחות שנתיים במהלך ה- 5 שנים האחרונות בתחום השירותים החברתיים.

שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג, אומר:"זו בשורה גדולה שהושגה לאחר מאבק קשה וממושך שקרם עור וגידים. התוכנית משקפת נדבך חשוב בסיוע לשכבות החלשות בחברה. אני מברך את הקרן לידידות, על נכונותם להירתם לנושא ולהיות חלק בלתי נפרד מהתהליך".

נשיא הקרן לידידות, הרב "יחיאל אקשטיין">יחיאל אקשטיין : "אנו גאים להיות שותפים של הממשלה במאמץ להעניק רשת ביטחון תזונתי לכל אזרח בישראל. במשך שנים אנו תומכים בעמותות הסיוע ובתי תמחוי ברחבי הארץ. אנו שמחים על כך שהמדינה החליטה לקחת את האחריות וגאים לתרום את חלקנו לטיפול בנושא חשוב זה".

נחום איצקוביץ , מנכ"ל משרד הרווחה , אומר: "תהליך זה אמור לייצר מנופים וכלים משמעותיים שיענו על יותר צרכים העולים מהשטח. מדובר בפריצת דרך מצד המדינה לפתרון בעיית אי הביטחון התזונתי של חלק מאזרחיה".

כזכור, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליט בסוף שנת 2009 להקצות סכום של 22.5 מיליון ₪ לתקופה של 3 שנים ליישום עיקרי המלצות של וועדה בינמשרדית,שהקים השר הרצוג בנושא הביטחון התזונתי, ואשר בראשה עמד מנכ"ל משרד הרווחה , נחום איצקוביץ .

בנוסף לסכום זה, הוחלט כי יוקצו לעניין סכומים נוספים ממקורות ציבוריים שונים. מתוך הכרה בחשיבות המיזם ובמטרה להעצים את היקפו, התחייבה הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין, בשותפות מול משרד הרווחה לתרום למיזם עד 5 מיליון דולר לשנה, למשך שלוש שנים, בתנאי שהממשלה תעמיד סכום דומה.