"יש צורך דחוף במציאת פיתרון לשביתת הפרקליטים בכדי למנוע נזק גדול יותר לחברה הישראלית" כך זועקים היום ברשות לשיקום האסיר נוכח שביתת הפרקליטים הנמשכת מזה כ-5 שבועות ומביאה לשיבושים רבים בשחרורי אסירים ובתהליך שיקומם.

haimiluzהרשות לשיקום האסיר הינה כיום הגוף היחיד במדינת ישראל המטפל בסופו של התהליך העברייני, רגע לפני השתלבות האסיר לשעבר חזרה בקהילה. היום (ב') מחו ברשות נוכח כניסתה של שביתת 860 פרקליטי המדינה לשבוע החמישי שלה, עקב המחיר היקר שגובה שביתה זו מהחברה הישראלית.

אחת הטענות שהוצגו ברשות לשיקום האסיר היא מחד העובדה שעבריינים משתחררים ממעצר ללא כל הפיקוח והבקרה הנדרשים מהפרקליטות, ומאידך עבריינים שריצו את עונשם במאסר, עברו את כל שלבי הטיפול בכלא ואמורים להשתחרר על תנאי בכפוף לתוכניות שיקום בפיקוח שהגישה הרשות לשיקום האסיר, נשארים לשבת בבתי הכלא עקב אי קיומן של ועדות שחרורים.

ברשות לשיקום האסיר מציינים כי מעבר לעלויות הכליאה הכבדות הנלוות לכך, מגיעים אסירים אלה ליום השחרור המלא עם הרבה מרירות, כעס על המערכת וחוסר רצון להמשיך את תהליך השיקום ולצאת ממעגל העבריינות.

לדברי ד"ר חיים אילוז איילון, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר:" מחקרים בארץ ובעולם מצביעים בצורה ברורה וחדה על צמצום אחוזי המועדות, כ- 16% בלבד, בקרב אסירים שעברו טיפול מתמשך, לעומת אלה שלא עברו כל טיפול (62% מועדות), ממשיכים, עם שחרורם מהכלא, בדרכם העבריינית, פוגעים בציבור וחוזרים לכלא. אנו קוראים לממשלה להתערב במהירות לטובת סיום השביתה, בכדי למנוע נזק גדול יותר לחברה הישראלית."