מחר תדון ועדת חוקה בתקנות חדשות שמקדמים משרדי המשפטים והאוצר, המבקשות להטיל אגרות חדשות על הליכי ביניים בבתי המשפט. ארגונים חברתיים לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה: התקנות יפגעו בנגישות למשפט, במיוחד של אוכלוסיות מוחלשות, לכן אין לאשרן

כפי שעולה מדברי ההסבר להצעת התקנות, כמעט כל בקשות הביניים שקיימות כיום יחייבו את המגיש בתשלום אגרה, זאת בנוסף לאגרות שכבר נגבות היום בהליכים משפטיים ולעלות הייצוג המשפטי שמסתכמות לרוב באלפי שקלים. על פי ההצעה, סכום האגרה ישתנה בהתאם לערכאה והוא עתיד לנוע בין 100 שקל לבקשה שתוגש לבתי משפט השלום, 120 שקל לבקשה שתוגש בבית המשפט המחוזי ו-140 שקל לבקשה שתוגש לבית המשפט העליון. המטרה: למנוע הגשת בקשות סרק.

האגודה לזכויות האזרח, "המשפט בשירות הקהילה" בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל-אביב, ו"הלב - התנועה למלחמה בעוני" התריעו בפני שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה שאגרות אלה יהוו חסם כלכלי ויפגעו בשוויון, בצדק ובנגישות למשפט של האוכלוסיות המוחלשות ביותר במדינה, ולכן אין לאשרן. יחד עם הצעת החוק לבוררות חובה מדובר במגמה מדאיגה של פגיעה בנגישות למשפט.

לדברי עו"ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות באגודה לזכויות האזרח, "מדובר בייקור משמעותי של הליכים משפטיים. הכבדה זו לא תשפיע על דרך ניהול התיק על-ידי בעלי הדין החזקים כמו המדינה, הפטורה מתשלום אגרה, בנקים, חברות סלולאריות וחברות מסחריות גדולות אחרות, אך תביא לפגיעה בנגישות למשפט של מתדיינים מאוכלוסיות מוחלשות וממעמד הביניים, אשר מגבלות כלכליות עלולות להביא אותם לוויתור על הגשת בקשות החיוניות לניהול התיק."

לדברי עו"ד אלה אלון מהמשפט בשירות הקהילה, "הדברים נכונים על אחת כמה וכמה כשמדובר בצד שאינו מיוצג, אשר אינו יודע איזו בקשה נכון להגיש. כשעליו להשקיע 100 ₪ בגין כל בקשה, ניהול המשפט הופך להיות בלתי אפשרי עבורו. לפי נתונים שקיבלנו מהנהלת בתי המשפט, לגבי תיקים שנפתחו בשנת 2007, קרוב ל-80% מהנתבעים בתיקים אזרחיים בבתי משפט שלום היו לא מיוצגים."

הארגונים החברתיים אומרים כי הם מבינים את הצורך לייעל הליכים ולמנוע ככל הניתן בקשות סרק במסגרתם, ומציעים דרכים אחרות להתמודד עם בקשות סרק, כגון: הטלת הוצאות על המבקש בקשת סרק, דחיית הבקשה ללא דיון בנוכחות הצדדים, והרחבת הייצוג בבתי המשפט באופן שימנע הגשת בקשות סרק עקב חוסר ידע משפטי.

לדבריהם, אין צורך להקשות עוד יותר את הנגישות לבית המשפט לאוכלוסיות שגם כך קשה להן להתמודד עם הפרוצדורות המסובכות ולהטיל עליהן גם תשלום נוסף עבור כל בקשה.