Rzalmanהרב זלמן מלמד, ראש הישיבה הגבוהה ורב היישוב בית אל, מבכירי הרבנים בציונות הדתית, תקף היום בחריפות בראיון לרדיו קול חי את משטרת ישראל על הזימון לחקירה של הרבנים דב ליאור ויעקב יוסף בשל הסכמתם לספר "תורת המלך"

כלים

בראיון ששודר היום בתכנית "בצהרי היום" ברדיו קול חי בהגשת רוני ארזי, תקף בחריפות ראש הישיבה הגבוהה ורב היישוב בית אל, הרב זלמן מלמד, מבכירי הרבנים בציונות הדתית את משטרת ישראל על הזימון לחקירה של הרבנים דב ליאור ויעקב יוסף בשל הסכמתם לספר "תורת המלך".

בראיון אמר הרב: "יש זכות לכל אדם העוסק בתורה, לבאר אותה, לפרש אותה כמו שהוא מבין באופן הנכון. זה לא שייך לשום חקירה משטרתית ולא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד על צורה שעוסקים בתורה ומבארים אותה. אני לא יודע מה זה קשור ל.., למה יש בכלל מקום לחקירה משטרתית על כך. אני חושב שהזמנה של רבנים שנותנים הסכמה לספר תורני לחקירה על זה שנתנו הסכמה לספר תורני זה חוצפה מאין כמוה. אין בזה שום קשר לשמירת חוקי המדינה, לשום דבר, בספר הזה לא כתוב מה צריך לעשות, מה המדינה צריכה לעשות, כתוב מה התורה אומרת, כך אני מניח. ועל כן אין שום סיבה להזמין רבנים שייתנו דין וחשבון על הדבר הזה".

הרב הוסיף: "אולי עוד מעט יקראו לבעלי הקרואים בתורה, בשבתות האחרונות פרשת "ראה" והשבת פרשת "שופטים", שבת הבאה פרשת "כי תצא" ויש שמה דברים מנוגדים לדמוקרטיה ולכל ההנחיות הרגילות של חוקי המדינה ועף על פי כן אנחנו עוסקים בתורה וקוראים ומלמדים אותה. יש חיוב מיתה לעובדי עבודה זרה שזה משהו מאד לא דמוקרטי ואנחנו נקרא את זה בשבת הבאה וכל הציבור הדתי ישתתף בקריאת התורה ואף אחד לא.. אולי יקראו.. אני לא יודע אולי זה השלב הבא שיקראו לבעלי הקוראים לחקירה, למה הם קראו בתורה את הדברים הללו. התעוזה הזאת של המשטרה עוברת כל גבול, אני לא מבין את הדבר הזה".

בהמשך הראיון, נשאל הרב מלמד על פרשת פרלמן. בעניין זה התייחס הרב למחלקה היהודית בשב"כ: "המחלקה היהודית של השב"כ עשתה כמה פעולות לא מובנות. כיצד הם חוקרים ועוסקים בציבור היהודי שרובו, שכולו נאמן למדינה ולא חותר תחת קיומה של המדינה? ואם יש גם אנשים שהם אולי מופרעים או עושים משהו שמנוגד לחוק זה נושא למשטרה. אני לא מבין למה זה נושא שהשב"כ בכלל עוסק בו. בציבור שלנו אין מישהו שבא לערער על קיומה של המדינה או בא מישהו מהציבור המתנחלים שבא לערער על יציבותה של המדינה או על פגיעה במנהיגותה של הממשלה והכנסת. מובן שיש הרבה דברים שהממשלה עושה שאנחנו לא מרוצים ממנה אבל כדרך כל.. יש חילוקי דעות אבל זה לא נושא שהשב"כ צריך לטפל בו. תפקידו של השב"כ זה לטפל בנושאים שהם מערערים את קיומה של המדינה והמחתרות, כאלה שפועלים להפיל את המדינה ואנשים כאלה אינם בתוך הציבור שלנו".