הרב חנוך זייברט

(נדל"ן)
עלות הקמת הפרויקט הגדול תעמוד על 1,5 מליארד שקל

מתחם עסקים מרכזי בשטח של 220,000 ממ"ר, שיכלול מגדל תעסוקתי בן 50 קומות ומרכז גריאטרי מטרופוליני ומרכזים רפואיים בגודל 22 קומות, באזור העסקים C,B, B בצפון העיר בבני-ברק, אושרו להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון לבניה של מחוז תל-אביב לאחר אישור התכנית בועדה המקומית לתכנון ולבניה של עיריית בני ברק בראשות הרב חנוך זייברט, ראש העיר והרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה.

(גוש דן)
הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני-ברק משמיע דברי ברכה נרגשים ל-25 בנות ואימהותיהן, שחגגו בצוותא את בת המצווה, באולם הישיבות של מועצת העירייה.

יום יחודי ומרגש של חגיגה בצוותא של 25 בנות מצווה עם אימהותיהן הקשורות למרכז "עצמה" לחיזוק חברתי של עיריית בני-ברק, התקיים באולם הישיבות של מועצת העירייה, תחת הכותרת "קשר בין בת לאם", ביזמת גב' רחל שווימר, מלווה קהילתית של המרכז.