בית ההוראה לענייני ציבור בראשותו של הרב דב ליאור התכנס אמש (ב') לדון בסוגיית שירת נשים בצה"ל. בהחלטה שפרסם בית ההוראה נכתב כי: "צה"ל הוא צבא העם, וחובתו לתת ביטוי מכובד לדרך המוסרית בה הולך עם ישראל לדורותיו. פוסקי הלכה מרכזיים במערכת ההלכתית המקובלת אוסרים שמיעת זמר של אישה"

עוד הוסיפו רבני בית ההוראה כי "כל יחיד ראוי שינהג כדעתם של הפוסקים הללו. קל וחומר בציבור, יש להקפיד שבעתיים על הנחיות אלה."

"אנו קוראים לכל מפקד ולכל חייל לדאוג לכך שתינתן האפשרות לכל אדם ולכל חייל לחיות ע"פ אמונתו. כבודו של צה"ל וכבודה של מדינת ישראל הוא להוקיר ולכבד את מסורת ישראל, ולראות בכך זכות וחובה".

בסיום ההחלטה נכתב: "לא יעלה על הדעת לאלץ חייל לנהוג בניגוד לאמונתו ומצפונו. יש לראות בכך כפיה לכל דבר, מה שאינו מקובל במדינה דמוקרטית."

"אם ניתנת לחייל פקודה הנוגדת את רוח מסורת ישראל יש לראות בכך לגביו פקודה בלתי חוקית בעליל ועליו לנהוג בהתאם לכך". נכתב בפסק ההלכה.