IMG_1001"מדינת ישראל התעוררה מאוחר מחד, וראשי הציבור החרדי, אולי מתוך פחד, לא רוצים לפתוח את הראש מאידך", כך אמר היום (יום ד') ח"כ הרב חיים אמסלם מש"ס, הנחשב לאחרונה ל"מורד" של ש"ס, בפאנל שדן בלימודי הליבה במדינת ישראל במסגרת כנס בנושא "הזכות לחינוך" של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה.

לדבריו, הקושי המרכזי של המגזר הדתי לקבל את לימודי הליבה נובע מהפחד של התערבות ממסדית. "יותר משהפחד הוא מלימודי הליבה, יש פחד מהתערבות ממסדית בתוכני הלימוד של תלמודי התורה מתוך חשש שאם היום יאפשרו לממסד לקבוע מה ילמדו בתלמודי התורה, מחר הממסד יקבע מה ילמדו בישיבות", ציין.

הוא התייחס לטענה נוספת שנשמעת בציבור החרדי נגד לימודי הליבה והיא שקיים חשש שהמורים שיעבירו את לימודי הליבה לא מחזיקים בהשקפה תורנית ולכן הם "יקלקלו" את התלמידים הצעירים. "זו לא טענה רצינית בעיני. הרי אין שום בעיה למצוא אנשי תורה שילמדו את תכני הליבה", הוסיף.

ח"כ אמסלם, שעלה לאחרונה לכותרות כמי שתומך - בניגוד לעמדת מפלגתו - ביציאה של מספר גבוה יותר של חרדים למעגל העבודה, אמר שהוא אינו רוצה להתייחס לסוגייה זו, אבל לא הצליח להתעלם ממנה לחלוטין.

"מבחינתי מטרת לימודי הליבה היא זו - במידה ואדם הגיע לישיבה וגילה לאחר זמן מה שהוא אינו מעוניין להקדיש את חייו לתורה, שלא ימצא עצמו בגיל 15 ללא שום בסיס להתמודד עם שוק העבודה. אנחנו חייבים לומדי תורה שמקדישים את כל חייהם ללימודי תורה, אבל מרבית החברה חייבת להיות חברה עובדת שמסוגלת להחזיק את עצמה ללא סיוע", ציין.

לדבריו, על משרד החינוך להבין את הקושי שיש למגזר החרדי לשנות מדיניות של שנים. "זה תהליך שלוקח זמן וצריך בשבילו הרבה סבלנות, אבל בסופו של תהליך יימצאו הרבה משפחות שיבינו את הצורך בלימודי ליבה",סיכם.