הקול קורא

(דופק החינוך)

חלק ניכר מהילדים בכיתות יסוד בישראל לא מגיעים ליעדי הקריאה הרצויים. למרות שהקריאה היא המיומנות החשובה ביותר להצלחה בחיים. שיטת "הקול קורא" נותנת הזדמנות נוספת ללימוד קריאה, ולשיפור שטף הקריאה בכל גיל או רמה לימודית