הצעת חוק חדשה שיזם ח"כ אבי דיכטר והונחה על שולחן הכנסת הצליחה לייצר קונצנזוס בין מפלגתי – 26 ח"כים מקדימה, ליכוד, העבודה, ישראל ביתנו מרץ ש"ס והעצמאות, התגייסו יחדיו לטובת משרתי המילואים. לפי ההצעה יזכו עובדים המשרתים במילואים בחופשת יום "הסתגלות" לפני או אחרי השירות לפי חוק חופשה שנתית ובמימון המדינה. הצעת החוק באה להשוות את מעמד עובדי המשק לעובדי המדינה הזכאים לפי החלטת הממשלה מס' 2896 (בה נקבעו הטבות לחיילי המילואים בקרב עובדי המדינה)

לפי הנוהל כיום עובד מדינה הנמנה על מערך המילואים של צה"ל, וששירת וצבר 10 ימי מילואים לפחות בשנה הקלנדרית זכאי ליום חופשה, מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה; וזאת במימון המדינה.

החלת חופשת ההסתגלות גם על עובדי המשק והמגזר הפרטי בדומה לעובדי המדינה נועד להקל על העובדים טרם יציאתם או בשובם משירות מילואים ממושך. עם זאת, בהתחשב במשמעויות התקציביות וכמות המשרתים הוחלט להציב קריטריונים גובהים יותר (שירות רצוף ולא נצבר) הבאים לקראת אלה המשרתים תקופה של עשרה ימים רצופים ומעלה.

ההצעה מציעה פשרה מסוימת מול העסקים הקטנים המתקשים מול מציאות בה העובדים יוצאים לשירות ארוך, ובניגוד לחופשה הניתנת לעובדי המדינה, עובדי המשק יזכו לה רק במידה והשירות יהיה 10 ימים רצופים ויותר (עובד מדינה זכאים לחופשה שכזו במידה וצברו לארוך כל השנה 10 ימים מילואים)

מדובר בעשרות אלפי מילואימניקים המבצעים שירות ממושך, בעיקר במשימות ביטחון שוטף. יום ההסתגלות נועד לתת מענה להורים, וסטודנטים אשר לא פעם נפגעים פגיעה ישירה כתוצאה משירות ממושך.

ח"כ אבי דיכטר: "לאור העובדה שמשנה לשנה יורד אחוז המתגייסים לצה"ל מסך האוכלוסייה שמגיעה לגיל גיוס חובה אנו מגיעים סיטואציה מורכבת בשנים האחרונות בכל הקשור לאחוז משרתי המילואים. אנו נבחרי הציבור יודעים כי זה הזמן לגבות ולחזק את תחושת השליחות של המשרתים במילואים באופן שהפגיעה בחייהם האזרחיים תהיה מינימאלית. שהרי השרות הצבאי ובוודאי השירות הקרבי במילואים הוא סיכון שכל משרת מילואים לוקח על עצמו יותר משהמדינה לוקחת על עצמה.

אפלייתם לרעה של משרתי המילואים המועסקים בסקטור הפרטי בהשוואה לאלה המועסקים בסקטור הציבורי נראתה בעייני בלתי הוגנת ואפילו מקוממת. לאחר התייעצות גם עם המילואימניקים עצמם וגם עם בכירי המשק, בתוכם נישא התאחדות התעשיינים מר שרגא ברוש יזמתי את ההצעה שזכתה להיענות רחבה ממרבית חברי הכנסת באופן שחוצה מפלגות ומגזרים.

הצעת החוק באה בהמשך ישיר לתקנה החדשה שיזמתי מול המועצה להשכלה גבוהה בנושא הענקת נקודות זכות לסטודנטים המשרתים במילואים. אני מתכוון להמשיך להיות קשוב ופתוח לנושאים נוספים שיש בהם לא רק לגלות הערכה ותמיכה כלפי חיילי המילואים אלא ובעיקר קידום תנאיהם, כמשרתי המדינה וכאזרחי המדינה. "

תגובת אבי וויס, יו"ר פורום המג"דים: פורום מגד"ים מחט"ים וטייסים במיל' מברך על היוזמה של ח"כ אבי דיכטר אליה הצטרפו ח"כ מירי רגב ,שאול מופז, מאיר שיטרית, איתן כבל, רוני בר-און, רוברט אילטוב, ציפי חוטובלי, עינת וילף. ובנוסף עוד כ-עשרים ח"כ שהצטרפו בתמיכתם.אנו רואים חשיבות גדולה להשוואת ההטבות לחיילי המילואים במגזר הציבורי, והפרטי וכן לעזרה הרבה שחייל המילואים יוכל להקדיש לבני משפחתו ביום החופש/ ההסתגלות לאחר שירות המילואים. הצעת חוק זו הינה ערכית, מוסרית, וחשובה ועל כך ברכתנו ליוזמים.

חן שמילו, עו"ד צעיר ומילואימניק אשר פועל לקידום ההצעה: בשנים האחרונות נושאים מרבית חיילי המילואים בנטל כבד מאוד, לעיתים מבלי שיתחשבו בכל צרכיהם האישיים. בתור צעירים המבקשים להשפיע, ביקשנו לבחון כיצד ניתן לסייע לחיילי המילואים, ומצאנו שהחזרה לשגרת החיים לאחר שירות המילואים קשה ביותר. נדרש פרק זמן שבו המילואימניק יחזור אל חיק משפחתו וישלים פערים בלימודים ובחייו האישיים. פרק זמן כזה איננו קיים כיום. הצעת החוק באה לענות על צורך זה בצורה מיטבית, תוך שהיא מאזנת בין כלל הגורמים המעורבים - העובדים, המעסיקים והמדינה.