חבר הכנסת כרמל שאמה הניח היום, יום ד' 9.6.2010 הצעת חוק הקובעת שלא יהיה ניתן להקפיא את הבנייה באזור יהודה ושומרון אלא רק באישור של רוב חברי כנסת. להצעת החוק שותף כיוזם ח"כ אורי אריאל וכמצטרף יו"ר סיעת הליכוד ח"כ זאב אלקין

נוסח החוק:"לא תוקפא בנייה בשטחי האזור של מבנה בבעלות אזרח ישראלי, תאגיד הרשום בישראל או תאגיד שהוקם על פי דין בישראל, אלא באישור של הכנסת, הוראות חוק זה יחולו גם על החלטות שניתנו ערב תחילתו".

מתוך דברי ההסבר לחוק:"הקפאת בנייה פירושה מניעת חיזוקם וצמיחתם הטבעית של הישובים עד כדי חשש לחיסולו של מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון ופגיעה באורח החיים של ציבור גדול שבחר להתיישב באזור זה בעידודם של ממשלות ישראל. החלטה ציבורית, כבדת משקל, גורלית ובעלת השלכות רבות שכזו יש לקבל בתהליך דמוקרטי ולכן חברי הכנסת שנבחרו ע"י הציבור הם הסמכות היחידה להכריע בסוגיה זו. הצעת החוק לוקחת בחשבון את המצב הפוליטי מדיני הרגיש בו אנו נתונים, ובמצב שכזה יש לקבל הכרעה שכזו על ידי נציגי כל המגזרים בציבור הישראלי".

ח"כ שאמה:"הקפאת הבנייה בהתנחלויות אמורה להימשך עד חודש ספטמבר, במצב המדיני כיום יתכן ויהיו לחצים שונים של הממשל האמריקאי להמשיך את ההקפאה בתקופה נוספת לכו חוק זה קובע להעביר את ההכרעה לידי חברי הכנסת שכן במצב שכזה לא יהיה רוב להקפאת בנייה נוספת".