ח"כ ד"ר נחמן שי (קדימה) הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק הקובעת כי הדרת נשים היא עברה פלילית כאשר העונש עליה הוא מאסר בפועל. הצעת החוק מגדירה הדרת נשים כ"גילוי איבה, רדיפה, השפלה, ביזוי, עוינות או אלימות או גרימת מדנים כלפי נשים והכל בשל היותן נשים"

לפי הצעת החוק, "המפרסם, מסית, מטיף או מעודד הדרת נשים מהמרחב הציבורי, דינו – מאסר שלוש שנים; העובר עבירה מתוך מניע של הדרת נשים או של עוינות כלפי ציבור מחמת השתייכות מינית, דינו – כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר".

ח"כ ד"ר נחמן שי: "זה הזמן לפעול בכל הכוח נגד התופעה הפסולה של הדרת הנשים. אסור לחברה בה אנו חיים להרכין ראש מול פגיעות חוזרות ונשנות ברגשותיה של האישה, בדימויה העצמי, בחופש שלה, באמונה שלה בעצמה ובכוחותיה. הצעת החוק נועדה להרתיע ולפעול בנחרצות נגד אלה שמשפילים ומזלזלים בנשים בישראל".