הצעת החוק לביטול חוק זכויות התלמיד של ח"כ ד"ר עינת וילף נדחתה בוועדת השרים לענייני חקיקה. שרי מפלגת העצמאות תמכו בחוק, אך הצעת החוק לא קיבלה את תמיכת סיעות הקואליציה האחרות

ח"כ וילף אמרה בתגובה: "דווקא ביום חשוב זה שבו נחתם הסכם שיעלה משמעותית את שכר המורים בתיכונים חבל שחברי סיעות הקואליציה לא תמכו בהצעתה של סיעת העצמאות לבטל את חוק זכויות התלמיד כחוק נפרד ולאחד את הסעיפים החשובים שבו עם חוק חינוך חובה.

הצלת החינוך הציבורי עוברת דרך חיזוק מעמד המורה וזה תלוי לא רק בשכר אלא בהשבת סמכויות למורים והשבת האיזון הראוי בין מורים, הורים ותלמידים. לא ייתכן שבמערכת מורכבת האמורה לחנך את הדור הבא מעבירים מסר בעייתי שרק לתלמידים יש זכויות ושאין הם נדרשים גם לחובות.

למרות כוונתו הטובה של המחוקק, העשור האחרון הוכיח שהחוק הפך בפועל לחוק זכויות התלמיד האלים ופגע בזכות החשובה באמת של התלמידים ללמוד בבטחון בבתי הספר ללא חשש מתלמידים אלימים הזוכים להגנה עודפת של החוק.

אם סיעות הקואליציה לא יתמכו בביטול חוק זכויות התלמיד, סיעת העצמאות תפעל לכך שלכל הפחות החוק יאוזן עם חובות. זהו אחד מהנושאים העיקריים של מפלגת העצמאות ובמצעה נכתב במפורש כי המפלגה תפעל לחיזוק עוצמתה החינוכית של ישראל באמצעות: הגנה על מערכת החינוך הציבורית ופיתוחה וחיזוק מעמד המורים בדגש על העלאת שכר המורים, שיפור הכשרתם ופיתוחם המקצועי המתמשך ומתן גיבוי למורים תוך הגדלת סמכויותיהם." אמרה וילף.