עברה בקריאה טרומית הצעת החוק לאיסור הטלת חרם של חה"כ אריה אלדד זאב אלקין וקבוצת ח"כים. על פי הצעת החוק מוצע לקבוע כי יוזמה להטיל חרם על ישראל, עידוד השתתפות בו או אספקת סיוע לו על ידי אזרח או תושב המדינה היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית

דין מי שאינו תושב או אזרח ישראל שיוזם חרם על המדינה, מעודד השתתפות בו או מספק סיוע לו,הוא שלילת זכות הכניסה לישראל לתקופה של עשר שנים לפחות. בנוסף, ייאסר עליו או על מי מטעמו לבצע פעולות בחשבונות בנק ישראליים, במניות הנסחרות בישראל, בקרקעות או בנכסים אחרים בישראל. פעולות אלו ייאסרו גם על ישות מדינית זרה היוזמת חרם על ישראל, תימנע כל העברת כספים שהיא מישראל לאותה הישות, ואזרח ישראל שנפגע מהחרם יוכל לתבוע פיצוי מתוך הכספים המעוכבים כאמור.

חכ אריה אלדד: "הכנסת יצאה היום למלחמת חקיקה נגד הרשפ והמשת"פים היהודים השותפים עם אבו מאזן וסלאם פיאד בחרם על מוצרי יו"ש. גם אם הממשלה מעדיפה להכנע לחרם כדי לא להפריע למו"מ עם אבו מאזן וגם אם שר המשפטים מנסה למחוק מהחוק את הסעיפים החשובים שלו,החוק עבר היום בקריאה טרומית ככתבו וכלשונו ויעבור להמשך חקיקה בכנסת שהיא הריבון ובידה להחליט מה יכיל החוק בסופו של דבר."

באגודה לזכויות האזרח, שפעלה נגד החוק, אמרו בתגובה כי: "חרם כלכלי או אקדמי, מקומם ככל שיהיה, הנו כלי לגיטימי, חוקי ובלתי-אלים במאבקים פוליטיים וחברתיים. בשנים האחרונות אנחנו עדים ליוזמות החרמה שונות בישראל ובחו"ל – החל מיוזמת החרם על בנק המזרחי בשל גובה המשכורת של המנכ"ל, וכלה בחרם ממניעים פוליטיים, דוגמת הביטול המאורגן של חופשות בטורקיה על ידי ישראלים. גם אם מדובר ביוזמות שנויות במחלוקת, הרי שהן חלק מהשיח הציבורי בישראל ובעולם, וככאלו, מדינה דמוקרטית לא יכולה לאסור עליהן בחוק."

"חגי אלעד">חגי אלעד , מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח: "התמודדות עם ביקורת, גם אם איננה נעימה ואפילו אם יש לה השלכות כלכליות ואחרות, צריכה להיעשות במסגרת כללי המשחק הדמוקרטי. החוק החמור הזה מהווה צעד נוסף בצמצום המרחב הדמוקרטי בישראל ובהמשך ההסתגרות מפני ביקורת מבית ומחוץ."