הצהרות הון

(כלכלה צודקת)
שר הפנים אריה דרעי. צילום: עדי כהן צדק

שר הפנים דרעי החליט: ינקטו צעדים מינהליים נגד ראשי רשויות וסגני ראשי רשויות, שלא הגישו הצהרות הון כנדרש בחוק. שר הפנים אריה דרעי, הורה למנכ"ל משרדו להפיץ חוזר מנכ"ל ולפיו ינוקה 20% משכר היסוד של ראש רשות מקומית וסגני ראש רשות מקומית, שלא הגישו הצהרת הון במועד הקבוע לכך בחוק.

(כלכלה צודקת)
ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה

בדיון בוועדה לביקורת המדינה בעקבות תחקיר 'עובדה' על הצהרות הון וניגוד עניינים של חברי כנסת: ח"כ אלהרר, יו"ר הוועדה: "אסור שהצהרות הון וניגוד עניינים יהיו מנת חלקם של שרים בלבד וישכבו בכספת." עו"ד אייל ינון, יועץ משפטי של הכנסת: "יש מקום לשקול בחיוב את פתיחת הצהרות ההון של חברי הכנסת לעיתים תכופות ויצירת הסדרי ניגוד עניינים לחבר הכנסת והרחבת המצב הקיים"