כלים

היום אחה"צ, לקראת יום כיפור ולקראת תחילת העבודות בחולות סמר, התקיימה הפגנה של פעילי מגמה ירוקה כנגד הכרייה בחולות סמר והריסתם. המפגינים קראו: הצילו את חולות סמר מיום הדין! אין כפרה למי שפוגע בצדק הסביבתי!

בעוד שבועיים הדחפורים אמורים להתחיל את עבודתם בכריית הדיונה האחרונה שנשארה בערבה, חלקת טבע ייחודית ואחרונה מסוגה. פעילי מגמה ירוקה במכון ערבה הפגינו נגד הכרייה, הפגיעה וההרס המוחלט שמנהל מקרקעי ישראל גזרו על הטבע ודרשו ממינהל מקרקעי ישראל וממשלת ישראל צדק סביבתי.

אדם אלוני, ראש תא מגמה ירוקה במכון ערבה מרחיב: "חולות סמר מהווים מערכת אקולוגית ייחודית, חשובה ואחרונה מסוגה בארץ, התומכת בבעלי חיים רבים הנמצאים בסכנת הכחדה וחלקם אנדמיים לחולות סמר. שטחם של החולות היום הינו כ-2,000 דונם וזאת לאחר שכ-5,000 דונם נהרסו עקב כרייה, שימוש חקלאי ופיתוח סביבתי. למרות התנגדות ציבורית נרחבת, מנהל מקרקעי ישראל נחוש לאפשר את כרייתם של עוד 400 דונם.

בימים הקרובים עומד הקבלן אליקים בן ארי לכרות ולהשמיד חלק ניכר מחולות סמר. אנו, פעילי מגמה ירוקה ממכון ערבה ללימודי הסביבה, ביחד עם תושבי אילת וחבל אילות, ארגון סבב"ע, החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ו'סביבה בריאה בערבה' לא מוותרים על הסיכוי להציל את דיונת החול האחרונה בערבה."

למנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל החדש, בנצי ליברמן הציעו במגמה ירוקה את החלופות הבאות:

1 . כרייה לעומק במגרשים שכבר ניכר.

2 . ניצול בטפל תמנע שהן ערימות חול בהיקף של עשרות מיליוני טונות.

3 . שימוש בחול ממחצבות שהוא תוצר לוואי של תעשיית החצץ באילת.

במגמה ירוקה אומרים כי: "אנו דורשים בחינה מחודשת של האלטרנטיבות המוצעות שעד כה מנהל מקרקעי ישראל בחר להתעלם מהן והמשיך בתוכניותיו להרוס את הדיונה האחרונה בערבה. מדוע המנהל מתעקש על הרס החולות למרות שהקבלן אמר שהוא מוכן לסגת מהכרייה בחולות?"

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS