ח"כ פאינה קירשנבאום מוחה על התבטאויותיה של מנכ"ל הביטוח הלאומי בנוגע להעלאת גיל הפרישה לנשים: "איני יודעת אם דומיניסיני התנסתה בעבודה שוחקת בכדי לקבוע כי אין השלכות לעבודת נשים עד גיל 64"

חברת הכנסת פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) מביעה את מורת רוחה מהצהרתה של מנכ"ל הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים.

לטענתה של דומיניסיני, החברה בוועדה לבחינת העלאת גיל הפרישה, יש להעלות את גיל הפרישה ל-64 וזאת מגיל 62, הנהוג היום. מנכ"ל הביטוח הלאומי טוענת כי "חלק מהעבודות שוחקות אמנם, אך אני לא רואה בעבודה עונש."

ח"כ פאינה קירשנבאום רואה בהצהרתה של הגב' דומיניסיני הצהרה בלתי אחראית, אשר אינה לוקחת בחשבון את העובדה כי עבודתה של הוועדה טרם הסתיימה. "אמירה כה נחרצת של גורם משמעותי בוועדה בעד העלאת גיל הפרישה יוצרת את התחושה כי עבודת הוועדה מעוקרת מתוכן וכי ההחלטה הבעייתית כבר נתקבלה."

בנוסף, טוענת ח"כ קירשנבאום כי העלאת גיל הפרישה לנשים לא יכולה להיעשות כלאחר יד ובאם כן מתכוונת הוועדה להעלות את גיל הפרישה, עליה לתת לנשים את הזכות לבחור האם לפרוש בגיל 62 או להמשיך ולעבוד עוד כשנתיים.

"כאחות בעברי, אני יודעת מהי עבודה שוחקת. ישנם מקצועות רבים אשר מצריכים עבודה במשמרות ארוכות וקשות פיזית. לא ייתכן כי עובדה זו לא תילקח בחשבון בעבודת הוועדה. איני יודעת אם אסתר דומיניסיני עצמה התנסתה בעבודה שוחקת כך שהיא מסוגלת לקבוע באופן כה חד משמעי כי 'עבודה אינה עונש'".