בסיור שערכו מספר חברי כנסת בנגב הסתבר להם, לתדהמתם, כי העברת בסיסי צה"ל לדרום מתעכבת וישנה סברה כי העיכוב הוא משמעותי ויתבטא במספר שנים. "מיותר לציין את התקוות שתושבי הנגב וראשי הרשויות באזור תולים במעבר בסיסי צה"ל לדרום. אודה לך באם תיזום דיון מיוחד בוועדת החוץ והביטחון שאליו יוזמן שר הביטחון והנוגעים בדבר על מנת לתת מענה לוועדה." כתב בעקבות הסיור ח"כ זאב בילסקי ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ צחי הנגבי

"התקוות שתושבי הנגב וראשי הרשויות באזור תולים במעבר בסיסי צה"ל לדרום הן רבות ומשמעותיות, מעבר הבסיסים יביא להעליית העסקים בנגב, ליותר מקומות עבודה ופרנסה ויעזור לפתח את הנגב, אינטרס מובהק של מדינת ישראל, כיו"ר השדולה למען השלטון המקומי אני רואה חשיבות ממעלה ראשונה בנושא זה ופועל נמרצות על מנת לחזק את הרשויות בנגב." אומר ח"כ בילסקי.