ח"כ אורי אריאל שלח הבוקר מכתב, בשם סיעת האיחוד הלאומי, בו הוא מבקש מיו"ר הכנסת, ח"כ ראובן ריבלין, להכניס לסדר היום של דיון המליאה ביום שלישי, סעיף על אירועי הדמים בדרום. ח"כ אופיר אקוניס בבאר שבע: "מה שיפסיק את הירי זו רק פעולה תקיפה מאד"

בשבוע שעבר נעתר יו"ר הכנסת לבקשתם של למעלה מ-50 ח"כים, וקבע דיון בנושאים כלכליים ליום שלישי הקרוב. נוכח ההתפתחויות מאז אושר הדיון, החליטו חברי סיעת האיחוד הלאומי לבקש הוספת נושא לסדר היום.

לפי תקנון הכנסת, שינוי בנושא הדיון מחייב את חתימתם של 25 ח"כים לפחות. עם זאת, נוכח התפתחויות הימים האחרונים - והעובדה שממילא יעסוק הדיון בפועל בעיקר באירועי הדמים בדרום - יפעיל יו"ר הכנסת את סמכותו ויוסיף את הנושא לסדר היום.

"אירועי הדמים מהימים האחרונים בגבול מצרים ובערי הנגב מחייבים דיון מעמיק באופן התגובה", כותב ח"כ אריאל. "בעיתות שכאלה, שבהם נכנסת הממשלה בעל כרחה לעבודה אינטנסיבית והכרעות בעלות משקל רב מתקבלות בתדירות גבוהה, מתחדד תפקידה של הכנסת כמבקרת הממשלה, וקיימת חובה לכנס את הכנסת ולדון באירועים ובתגובות".

"לצד הדיון הנחוץ במוכנות העורף ובמצבם של האזרחים שביתם הפך לחזית, שש שנים לאחר ההתנתקות מגוש קטיף יש מקום לחשיבה מחדש באשר לתועלות הישיבה והשיבה לרצועת עזה ולגוש", הוסיף ח"כ אריאל.

"אני מבקשך, בשם סיעת האיחוד הלאומי, להכניס את הנושא לסדר היום של הכנסת בדיון שיתקיים ביום שלישי הקרוב", חותם ח"כ אריאל את מכתבו.

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ אופיר אקוניס, מבקר כעת בבאר שבע ומחזק את ידי התושבים: " המצב הזה שבו מיליון אזרחי ישראל נמצאים תחת מתקפה של רקטות הוא מצב בלתי נסבל וחייב להפסק! מה שיפסיק את הירי זו רק פעולה תקיפה מאד שלנו, שתבהיר לצד השני מסר חד וברור - ישראל לא תסבול התקפות טילים נגד אזרחיה".