הסגת גבול במקרקעי ציבור

(השרון)
כפר קאסם שלד מבנה (צילום:רשות מקרקעי ישראל)

הישג לאכיפה: מסיג גבול, תושב כפר קאסם, אשר החל לבנות מבנה על מגרש בגודל של כ-600 מ"ר,  המיועד לשיווק למגורים על האדמות הציבוריות במרכז כפר קאסם, פינה את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הקרקע תצא בקרוב במכרז . הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

(הדופק הפלילי)

במבצע אכיפה משותף לשוטרי אגף החקירות והמודיעין יחידת להב 433 יאל"כ ומפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, נחשף חשד לכרייה שלא כדין וגניבת חול מאדמות המדינה.

(צפון)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו פלישה לאדמות מדינה בכפר רומת הייב. הפולש שזהותו איננה ידועה לרשות גידר לשימושו שטח של כ- 3 דונם בבעלות המדינה ונטע בו עצים.

(נדל"ן)

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי יחידת מתפ"א, פינו השבוע מסיגי גבול, תושבי ג'לג'וליה, שניסו להשתלט על שטח חקלאי בבעלות המדינה, בהיקף של כ-10 דונם