היחידה הסביבתית שוהם – חבל מודיעין גיבשה תכנית יישובית להדברת יתוש הנמר האסייתי בשוהם. התכנית גובשה בשיתוף האגף ללחימה במזיקים במשרד להגנת הסביבה והיא מתוקצבת בחלקה על ידי המשרד כפיילוט ארצי. במסגרת התכנית יבוצע מיפוי של תפוצת היתוש ביישוב, בהתאם לתלונות תושבים ומלכודות ביצי יתושים ייעודיות, שיוצבו ברחבי היישוב

כלים
בנוסף, תבוצע פעילות הסברה במגוון אמצעים על הדרכים למזעור מטרדי היתושים והדברתם, הן ברמה היישובית והן ברמה הפרטנית, מול תושבים שבחצרותיהם התגלו מוקדי דגירת יתושים. פעילות זו תבוצע על ידי מנטר מקצועי שמעסיקה המועצה לטובת הפרוייקט.

בנוסף, יבצעו פקחי היחידה הדברה, באצעות פיזור דליי מלכודות הטלה באתרים בהם נמצאו בעבר מוקדי דגירה או בעקבות מציאת ביצי יתושים במסגרת פעילות הניטור הקבועה.

אמיר תאר, מ"מ מנהלת היחידה הסביבתית: "יתוש הטיגריס האסייני הגיע לשוהם וסביבתה לפני כשנתיים. הוא עוקץ בשעות היום ונחשב טורדני במיוחד. בתי הגידול המועדפים עליו הנם מקווי מים קטנים הנמצאים במקומות מוצלים, כגון: אגרטלים, עציצים, מזרקות, ניקוזי מים וכיו"ב. חצרות הבתים בשוהם מהווים בתי גידול נוחים במיוחד ליתושים אלו. אנו תקווה כי שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית, אגף איכות הסביבה במועצה ומודעות של התושבים יביאו למזעור המטרד עד הכחדתו המוחלטת".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS