במסגרת החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007, הוציא המשרד להגנת הסביבה שורה של התראות ועיצומים כספיים ליצרניות ויבואניות הצמיגים, בעקבות אי עמידה ביעדים שהציב להם החוק. השר להגנת הסביבה: "העיצומים הכספיים נועד להבטיח כי יצרניות הצמיגים יעמדו ביעדי החוק וכך יצומצם מפגע פסולת הצמיגים ויועלה אחוז המיחזור"

כלים

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: "פסולת צמיגים מהווה מפגע סביבתי חמור בישראל ולשם כך חוקק החוק למיחזור צמיגים שנועד להבטיח את ניקיון רשות הרבים מצמיגים, תוך מחזורם למגוון של חומרים. הודות לפעילות האכיפה של המשרד חל שיפור בהתנהלות החברות בכל הנוגע ליישום החוק, אולם עדין קיימות חברות שלא עומדות ביעדים שהחוק הטיל עליהן ולשם כך עליהן לשאת באחריות ולשלם את הקנס שהוטל עליהן." בין החברות שנקנסו ניתן למצוא יבואניות צמיגים ויבואניות רכב, ביניהן בולטת יבואנית הרכב "מאיר", שנקנסה בכ- 350 אלף ש"ח.

מדי שנה נפלטים כ- 50,000 טון צמיגים בישראל, רובם של הצמיגים עוברים להטמנה אולם חלקם נזרקים לשטחים הפתוחים ומהווים מטרד סביבתי של ממש. עם כניסתו של החוק למיחזור צמיגים לתוקף לפני כשנתיים, מוחזרו עד כה כ- 20,000 טון צמיגים.

החוק לסילוק ולמחזור צמיגים שנכנס לתוקפו ב-1.7.2007, מתבסס על עקרון "אחריות יצרן" ומטיל חובה על יצרני ויבואני צמיגים ועל יבואני רכב מנועי לסלק ולמחזר צמיגים משומשים, בשיעורים מסך משקלם של כל הצמיגים ששיווקו בישראל בכל שנה.

בשנתיים הראשונות לחוק, יעדי הסילוק והמחזור השנתיים היו 50% ליצרני ויבואני צמיגים ו- 15% ליבואני רכב מסך משקל הצמיגים ששווקו באותה שנה. יודגש כי היעדים הם לסילוק ולמיחזור בפועל של הצמיגים המשומשים. ענף מיחזור הצמיגים נמצא בתנופת פיתוח, באחרונה נחנך מפעל למיחזור צמיגים ויש נוספים בדרך. עם זאת, יש לזכור שאי קיום החוק עלול להביא להתמוטטותם של המפעלים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS