קול קורא מהמחאה החברתית לבתי הספר לכלכלה: "היו מובילים של תהליך השינוי"

כלים

בהמשך למסמך הדרישות שפורסם על-ידי "פורום הארגונים לצדק חברתי" נשלח היום קול קורא לדיקנים ומרצים באוניברסיטאות ובמכללות: ללמוד מהמחאה החברתית ולהצטרף לדרישה לשנות מהיסוד את תכנית הלימודים ולהחזיר את הכלכלה לעם

הקול הקורא, שנשלח ע"י תנועת דרור ישראל, מציע לבתי הספר לכלכלה לנקוט בצעדים באופן מיידי, "על מנת להישאר רלוונטיים למציאות החברתית, הפוליטית והכלכלית המשתנה ללא הרף לנגד עינינו".

הצעדים המוצעים הם:

1. להוסיף למבנה התארים בכלכלה קורסים נוספים במגוון נושאים שלא נלמדים היום, כך שיהיו אקטואליים ונוגעים למתרחש בחברה הישראלית כיום. למשל: עוני ופערים בכלכלת ישראל, הניו דיל בארה"ב והכלכלה הקיינסיאנית, השיח התקשורתי-כלכלי בישראל ועוד.

2. להכניס לתכניות הלימודים ספרים נוספים ומגוונים שאינם עולים בהכרח בקנה אחד עם התיאוריה הניאו-ליבראלית.

3. להתייחס להורדת אי השוויון לפי מדד ג'יני כיעד רצוי למדיניות הכלכלית-חברתית

במכתב נכתב: "גל המחאה הנוכחי מציג, ובמידה לא מבוטלת של צדק, את הכלכלה כמנותקת מהחברה ואת הכלכלנים כמנותקים מהעם. תפקידה של הכלכלה הוא לשרת את הציבור ולענות על צרכיו. על אלו שלומדים ומלמדים את המקצוע החיוני הזה להוביל את השינוי התפישתי הדרוש. הצטרפו לדרישה המוצדקת הזו ועזרו לחולל את השינוי המתבקש: להחזיר את הכלכלה לעם!"