המועצה הישראלית לצרכנות : הציבור לא מאמין יותר להבטחות להפחתת אגרת הטלביזיה. במקום העלאת האגרה ב 20 אחוז תוך שנתיים, והבטחה להפחיתה בשלבים לאחר מכן, המועצה לצרכנות מציעה תכנית מימון הפוכה: האגרה תישאר בסכומה הנוכחי במשך 13 שנה

כלים

מחר יתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת דיון בעניין הבראת רשות השידור, במסגרתו הוועדה אמורה לאשר העלאת אגרת רשות השידור בשיעור של 20% בשנתיים הקרובות, והפחתה הדרגתית לאחר מכן.

המועצה לצרכנות סבורה כי הציבור לא יכול להסתמך על הבטחות להפחית את האגרה לאחר שאלו לא כובדו מספר פעמים בעבר, בכל פעם בשם הבראת רשות השידור, ומציעה תכנית מהפכנית במסגרתה לא תשתנה האגרה לתקופה של 13 השנים הבאות.

כבר לפני 4 חודשים פנה מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג לשר האוצר, למנכ"ל משרד ראש הממשלה, ולחשב הכללי באוצר, על רקע הכוונה לייקר את אגרת רשות השידור לצורך השתתפות במימון הרפורמה ברשות. עו"ד פלג ביקש להשאיר את האגרה כמות שהיא למשך 13 השנים הקרובות, ובדרך זו לפרוס את המימון של הרפורמה ממרכיב האגרה באופן שלא ייאלץ לייקרה.

למכתבו של המנכ"ל צורף תחשיב שהכינה המועצה המפרט כיצד המתכונת המוצעת מצליחה לממן את אותו הסכום שרצה האוצר להשיג מן הציבור. עו"ד אהוד פלג אומר כי קבלת הצעת המועצה תחזק את האמון הציבורי בהבטחות שלטוניות, בשונה מ השתלשלות העניינים בשנים האחרונות.

המועצה לצרכנות מזכירה כי כבר לפני שנתיים האגרה הנגבית מן הצרכנים הייתה אמורה לרדת בשיעור של 5%, והפחתה זו נדחתה עוד פעמיים נוספות. לאור זאת עומד שיעור ההתייקרות מנכ"ל המועצה עו"ד אהוד פלג אומר כי המועצה המוצעת למעשה על 21%.ולא כפי שמוצג לציבור.

במועצה לצרכנות רואים חשיבות רבה בקיומו של שידור ציבורי ובשמירה על הרשות האחראית לו, ואולם הצרכנים שבעו מהבטחות להפחתה באגרה. עוד אומר המנכ"ל כי "הניסיון המצטבר מוכיח לצערנו כי התכניות להעלאה בשיעור האגרה ממומשות בדייקנות לעומת ההבטחות להפחתה אשר נדחות השכם והערב ובסופו של דבר אף אינן מקוימות."