המועצה הארצית לתכנון ובנייה

(בארץ)

בעקבות העתירה שהגישה 'אדם טבע ודין' והחברה להגנת הטבע קבע בג"ץ הלכה חדשה: חובת הממשלה להפיץ להערות הציבור הצעות חוק ממשלתיות לפני קידום הליך החקיקה. בג"ץ מתח ביקורת חריפה על ההליך הלקוי של קידום רפורמת התכנון וקבע כי חובת הממשלה להפיץ להערות הציבור הצעות חוק ממשלתיות לפני קידומן בממשלה