מליאת הכנסת אישרה היום (ג') בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מקרקעי ישראל המגביל הקניה או העברה של זכויות במקרקעין שהם מקרקעי ישראל או במקרקעין שהבעלות עליהם הועברה לו מכוח הרפורמה, למי שמוגדר כ"זר"

הצעת החוק, ביוזמתו של ח"כ ד"ר נחמן שי, אורי אורבך, שלי יחימוביץ' ויריב לוין באה בעקבות החלטת הממשלה להפרטה מאסיבית של מאות אלפי דונמים של קרקעות ישראל.

החוק נועד להבטיח כי בעסקאות של העברת בעלות במקרקעין, תתקיים ביקורת קפדנית ויסודית באמצעות ועדת שרים על מנת לוודא בין היתר כי לא תיפולנה בידיים עוינות. במדינות רבות בעולם קיימים חוקים דומים הבאים להבטיח כי אדמותיהן יישמרו בידי אזרחיהן ולא יימכרו לגורמים זרים.

בראש ועדת השרים יעמוד שר השיכון וישתתפו בה שרי הביטחון והחוץ. בפני הועדה יובאו לאישור עסקאות מקרקעין עם זרים, על פי הגדרת החוק. ח"כ ד"ר נחמן שי: "חוק זה הוא כרטיס צהוב לראש הממשלה ולממשלתו. הוא מזהיר כי כל הפרטת אדמות צריכה להיעשות בזהירות, באחריות ותוך בדיקה קפדנית. עלינו לשמור את אדמות הלאום לדורות הבאים".