מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית אישרה את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים של ח"כ חיים כץ. סעיף 10 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994, קובע את זכאותו של חייל משוחרר למענק המשולם לו בתוך חודשיים מיום שסיים את שירותו הסדיר, על ידי הקרן לקליטת החייל המשוחרר

גובה המענק מחושב בהתאם לאופי השירות (לוחם, תומך לחימה, שירות אזרחי ושירות מפוצל) ולאורך השירות בפועל. כיום, המענק המשולם לחיילים ששירתו כלוחמים או כתומכי לחימה ולא השלימו את מלוא תקופת השירות הסדיר שהם חייבים בה לפי חוק שירות ביטחון, בשל פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, מחושב בהתאם למספר החודשים ששירתו עד ליום שחרורם המוקדם.

הצעת החוק קובעת כי לוחמים ותומכי לחימה, שנפצעו במהלך אימון או פעילות מבצעית, ובשל כך שוחררו מהשירות הסדיר, יהיו זכאים למלוא המענק שהיה משולם להם אלמלא אותה פציעה ועל ידי כך להבטיח שלא ייגרם לאותם חיילים נזק כלכלי.

יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ח"כ חיים כץ אמר לאחר אישור החוק : "הצעת החוק נולדה בעקבות פניות של לוחמים שנפצעו במלחמת לבנון השנייה. מדובר בתיקון עיוות חשוב ואני שמח שנפלה בחלקי הזכות לתקן בחקיקה עיוות זה "