כלים

מליאת הכנסת אישרה הערב (ב') בקריאה שנייה ושלישית כי יורחבו קבוצות האוכלוסייה אותם אסור יהיה להפלות בבואם ללשכות התעסוקה, בעיקר נשים בטיפולי פוריות וחיילי מילואים. החוק החדש הוא פרי יוזמתו של ח"כ ד"ר נחמן שי, בשיתוף שדולת הנשים

חוק שירות התעסוקה (משנת 1959) קובע שבשליחת אדם לעבודה לשכת שירות התעסוקה לא תפלה אדם לרעה בשל גילו, מינו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, מוגבלותו, השקפתו או מפלגתו, ולא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל אלה.

החוק החדש יוסיף לחוק שירות התעסוקה אוכלוסיות נוספות, וקובע כי לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

ח"כ ד"ר נחמן שי: "אנו נמצאים בעידן של חשיבה חברתית והכרה בזכויותיהם של אנשים ובחובותיה של המדינה כלפיהם. אני רואה בחוק הזה צעד אחד קדימה לטובת אוכלוסיות במדינת ישראל שראויות להגנה ולעזרה. בעזרת חוק זה הם יזכו לכך".