מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה ביצעו השבוע מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 25 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב. 17 מסיגי גבול מתוך ה- 25 העדיפו להרוס את המבנים ולפנות את הקרקע בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות על עלויות הפינוי

כלים

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד הפנים לטיפול בתופעת הפלישה לאדמות מדינה והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו 8 מתוך 25 מבנים בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב. ב- 17 מהמיקרים המפקחים שהגיעו לשטח במטרה לבצע פינוי נוכחו שהפולשים כבר פינו את הקרקע בעצמם מתוך חשש לתביעות. את הפעילות ליוו שוטרי יחידת יואב של המשטרה.

ברמת בקע הרסו מפקחי הרשות בשיתוף הסיירת הירוקה, מבנה מגורים מאוכלס שפונה מיושביו ומבנה קל אשר סביבו הוקמה סוללת עפר מתוקף צו סילוק פולשים שהוציאה להם הרשות. בישוב רהט, ניתנה לפולש אורכה של כשבוע לפינוי והריסה מתוקף צו סילוק פולשים.

מתוקף צווים מינהליים של משרד הפנים, הרסו כוחות האכיפה 6 מבנים נוספים שהוקמו לאחרונה ע"י מסיגי גבול שכללו: בישוב ביר הדאג' מבנה קל וגדר אשר פונו ונהרסו, בעבדת פונו ונהרסו 2 מבנים קלים נוספים וגדר בלתי חוקיים שהוקמו ללא היתר. ליד בסיס נבטים 3 מבני מגורים מאסיבים בלתי חוקיים פונו ונהרסו אף הם.

עוד 17 צווי פינוי של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים ברחבי הנגב פונו אף הם ע"י הפולשים עצמם, שהעדיפו לפנות את הקרקע בפינוי עצמי ולהימנע מתביעות פליליות וכספיות המוגשות נגד מסיגי גבול.

"הפינויים העצמיים הם תופעה חדשה יחסית אשר נמצאת בעלייה מתמדת מאז שהרשות הקשיחה את מדיניות האכיפה נגד הפולשים לקרקעות המדינה והחלה לתבוע פולשים בתביעות כספיות על עלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה. תביעות אלו מגיעות לעיתים לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. בנוסף לכך מוגשת תלונה פלילית למשטרה על הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. לאחר אזהרות המפקחים הפולשים רבים מבינים שמדובר באינטרס שלהם ומפנים את הקרקע לרמ"י לאחר שביצעו הריסה עצמית של המבנים. מדובר בשינוי משמעותי שגם מאפשר להגביר את קצב הטיפול בבנייה הבלתי חוקית בנגב וגם חוסך מיליוני שקלים לקופה הציבורית", מסביר אילן ישורון, מנהל מרחב הדרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.