gushkatifבישיבת השדולה של חברי הכנסת למען עקורי גוש קטיף התכנסו נציגות נכבדה של הכנסת והממשלה והתחייבו לעשות הכל על מנת לקצר את לוח הזמנים והסבל של המתיישבים שאין פתרון למצבם כבר למעלה מחמש שנים. בין הנוכחים הייתה הסכמה גורפת כי למרות הרצון הטוב, ההליכים בירוקרטים הם שמעכבים את התקדמות השיקום של המפונים

יו"ר וועד מתיישבי גוש קטיף, דורון בן שלומי הודה לכל הנוכחים על המאמצים הרבים שהם משקיעים בנושא לתיקון העוולות: "מבחינתנו הצבנו יעד שהוא נכון מבחינה מוסרית והוא שהחורף הקרוב יהיה החורף האחרון בקראוונים. עד החורף הבא אנו שואפים שתושבי גוש קטיף יוכלו לדור בבתי קבע ובקהילותיהם".

יו"ר השדולה ח"כ אורי אריאל אמר בישיבה: "אני מצפה מהממשלה לקיים את התחייבותה להעמיד את נושא שיקום העקורים בראש סדר העדיפויות כמשימה לאומית דחופה ולא עוד אחת מהמשימות להן היא התחייבה". ח"כ זאב אלקין, המשמש גם הוא כיו"ר השדולה, הוסיף "כי אם הממשלה לא תקדם את החקיקה כמו שחויבה על ידי וועדת החקירה הממלכתית יעברו בשדולה לחקיקה דרך הכנסת".

במהלך הישיבה דיברו נציגי התושבים מהקהילות השונות בגוש קטיף ותיארו את קשיים שמוערמים עליהם בעקבות העיכובים בחקיקה ובהעברת התקציבים. בין הבעיות שתיארו: עיכובים בקבלת אדמה חלופית, נחלות לבנים ממשיכים ונושא הפיצויים.

הישיבה בלטה בנציגות מרוב סיעות הבית שהכריזו כי הם מחויבים לנושא שיקום המפונים ויעשו כל מה שנדרש מהם על מנת לתקן את העוול שנגרם להם כבר למעלה מחש שנים.

בין הנוכחים: יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין שהודיע כי יקדם כל נושא של חקיקה שיידרש, יו"ר וועדת הכספים, ח"כ משה גפני מיהדות התורה התחייב לקדם ולסייע בכל מה שיידרש במסגרת הוועדה שהוא עודמ בראשה, וכן מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי שסיפר כי דלתו פתוחה הן לאנשי המנהלת והן לח"כים מהשדולה ובהנחייתו של ראש הממשלה שהגדיר את הנושא כמשימה לאומית דחופה יקדם חקיקה ממשלתית והעברת תקציבים שיידרשו. ח"כ זאב ביילסקי מ'קדימה' אמר כי "נושא העקורים הוא לא עניין מפלגתי ובכל חקיקה שקשורה לשיקום המפונים תהיה לקואליציה 28 אצבעות של 'קדימה'."

בסיום הישיבה סקר יו"ר מנהלת תנופה, בנצי ליברמן שזכה לשבחים על פועלו הן מהח"כים והן מהמתיישבים את הקשיים שנובעים בעיקר מניסוחו של 'חוק פינוי –פיצוי' וציין כי מסקנותיה של ווע"ת החקירה הממלכתית מסייעות לו רבות אך מחייבות חקיקה. ליברמן הודה כי " בכל מקרה נגרם עוול למפוני גוש קטיף הן בנושא הפיצויים והן בנושא התעסוקה".

לסיכום הדברים אמר יו"ר השדולה ח"כ אורי אריאל כי בימים הקרובים יישב יחד עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה יו"ר המנהלת על מנת לגבש לוח זמנים קצר ככל האפשר ולחלק את העבודה בין הכנסת הממשלה והמנהלת על מנת לקדם את שיקום המפונים.