בהתאם להחלטת שר החינוך, גדעון סער, משרד החינוך יחל במהלך לקיצור החופש הגדול בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ב. מטרות המהלך הן- קיצור החופש הגדול ויצירת רצף לימודי משמעותי מתחילת שנת הלימודים ועד חגי תשרי

ההחלטה על מבנה שנת הלימודים החדש נעשתה בהתאם להמלצות הועדה לבחינת מבנה שנת הלימודים בראשות שמואל סלבין.

השבוע סוכם סופית בין משרד החינוך למשרד התמ"ת כי מעונות היום והצהרונים, שבאחריות משרד התמ"ת, יתאימו את לוח החופשות ללוח החופשות של מערכת החינוך (גנים ובתי ספר) החל משנת הלימודים תשע"ב. התיאום בין משרדי הממשלה נועד ליצור אחידות בלוח החופשות בכל שלבי החינוך.

מרכז השלטון המקומי, כמו גם שני ארגוני המורים, נתנו את הסכמתם למהלך המוצע.

על פי ההחלטה:

• שנת הלימודים תשע"ב תיפתח בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים, ב- 1/9/11 , ב' באלול, תשע"א.

• חופשת הקיץ תשע"ב (אוגוסט 2012) תקוצר בחמישה ימים ותסתיים ביום ראשון, ח' באלול תשע"ב, 26/8/12. לוח החופשות וימי הלימוד בכל המגזרים וכן, לוח ימי ההפעלה בחופשות במוסדות החינוך המיוחד, עודכנו בהתאם.

• שנת הלימודים תשע"ג תפתח ב- 27/8/12, ט' באלול תשע"ב.

במקום חמשת הימים שקוצרו מהחופש הגדול יתווספו בקרב בתי הספר (יהודי) ימי חופשה כדלקמן:

- בין יום הכיפורים לחג הסוכות יתווספו שלושה ימי חופשה ("גשר"). החופשה תחל ביום שישי, ט' בתשרי התשע"ב, 7.10.2011.

- חופשת החנוכה תוקדם ביום אחד, ותחל ביום רביעי, כ"ה בכסלו התשע"ב, 21.12.2011.

- חופשת הפסח תוקדם ביום אחד ותחל ביום רביעי, ה' בניסן התשע"ב, 28.3.2012.

במגזרים האחרים נעשו התאמות אחרות בלוח החופשות כמפורט בחוזר. החוזר יופץ ויפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.