החברה להגנת הטבע

(זיהום ליד הבית)

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה היום, רביעי, גריעת שטח של 6.93 דונם מהגן הלאומי הרי יהודה, עבור דרכי גישה לעבודות הרכבת על הקו המהיר לירושלים, העתידה להיפרץ משער הגיא לאתר העבודות בנחל יתלה, זאת לבקשת משרד הפנים ורכבת ישראל. (תוכנית מס' 23/16/א/1/1/1)