Holon_Logoבמעמד ראש עיריית חולון, מוטי ששון, ובהשתתפות ראש מינהל החינוך, אבינועם גרנות, נערך בבית ספר ביאליק בעיר חולון, טקס ההשקה של הקוד העירוני לכבוד הדדי, להצבת גבולות ולמשמעת. 25,000 תלמידים ו-4,000 מורים השתתפו בשיעורים מיוחדים להטמעת הקוד. עד סוף השנה יושלם ניסוח הקוד העירוני לגני הילדים, אשר יהיה ראשון מסוגו במערכת החינוך, ויושלם קוד לחינוך המיוחד

במקביל, יימשכו מפגשי התלמידים והמורים לקבלת משוב על התנהלות הקוד העירוני בבתי הספר, לאיתור תקלות ולהעלאת רעיונות חדשים. הקוד יועלה באתר מועצת ההורים, באתרי העירייה ובאמצעי פרסום אחרים. בשבוע הבא יודיע מינהל החינוך מי יהיו חברי מועצת הקוד העירוני, האחראית על יישום הקוד. במועצה יכהנו נציגי ציבור, מפקחים, בכירי מינהל החינוך, נציגות מועצת הנוער ומועצת ההורים, וכן נציגות פרלמנט הילדים.