Holon_Logoבמעמד ראש עיריית חולון, מוטי ששון, ובהשתתפות ראש מינהל החינוך, אבינועם גרנות, נערך בבית ספר ביאליק בעיר חולון, טקס ההשקה של הקוד העירוני לכבוד הדדי, להצבת גבולות ולמשמעת. 25,000 תלמידים ו-4,000 מורים השתתפו בשיעורים מיוחדים להטמעת הקוד. עד סוף השנה יושלם ניסוח הקוד העירוני לגני הילדים, אשר יהיה ראשון מסוגו במערכת החינוך, ויושלם קוד לחינוך המיוחד