ח"כ ניצן הורוביץ מתח ביקורת נוקבת על משרד הדתות לנוכח דוח מבקר המדינה על הליקויים החמורים בתפקודם של מאות רבני השכונות ברחבי הארץ. הדוח נדון בישיבה מיוחדת של הוועדה לביקורת המדינה בכנסת, לבקשת ח"כ הורוביץ. בדוח הודגש כי אין כל הגדרה לתפקיד של רב שכונה ולכן אין כל אפשרות לפקח על עבודתו, וכל רב נוהג לפי ראות עיניו

מינוי הרבנים נעשה בלי מכרז חיצוני, כמתחייב בחוק, בלי שיתוף התושבים וללא שום התאמה לאופי השכונה או הקהילה בה הוא משרת. הדוח חושף תופעה חמורה של היעדרויות רבני השכונות, עד כדי כך שחלק מרבני השכונות נמצאים רוב ימות השנה בחו"ל. במקרה מסויים, נעדר רב שכונה מהארץ במשך 311 ימים בשנה. רבני שכונות רבים אף עובדים בעבודה נוספת ללא כל אישור.

ח"כ הורוביץ: "הדוח חושף מציאות של ריקבון וסיאוב עמוקים בתחום שירותי הדת בישראל: מינויים של מקורבים לצלחת, ללא שום התאמה או הכשרה. היעדר מוחלט של פיקוח, ומכה של היעדרויות מהעבודה ונסיעות לחו"ל. במקרים רבים מאוד מנחיתים רב חרדי על שכונה חילונית, כאשר יש נתק מוחלט בין הרב לבין התושבים. בשורה התחתונה מדובר במכרה זהב פוליטי: מאות ג'ובים, מתקציב המדינה, ניתנים לחלוקה בידי המאכערים המקומיים ללא שום פיקוח"

בדיון תבע ח"כ הורוביץ ממנכ"ל משרד הדתות לערוך בדק בית כללי, משום שלא יתכן שתקציב המדינה יחזיק מאות משרות שכאלה, בלי אפילו פיקוח מינימלי. ח"כ הורוביץ הדגיש כי השדולה לשיוויון אזרחי ופלורליזם בכנסת, תעקוב אחר תיקון הליקויים שחשף מבקר המדינה במשרד הדתות.