מהנתונים האחרונים של הביטוח הלאומי עולה כי תופעת הנפילות מגובה היא תופעה שכיחה. בשנת 2007 נפגעו 2,125 איש שנפלו מסולם, פיגום או מנוף בישראל. לקראת הפסח, מפרסם מכון התקנים הוראות בטיחות לשימוש בסולם. שלא תשברו לנו רגל

כלים
גורמי סיכון האופייניים לתאונות הכרוכות בשימוש בסולמות הם: אובדן יציבות (דוגמת הצבת הסולם בזוית לא נכונה, החלקת הקצה התחתון של הסולם, רוח חזקה התנגשות של עצם אחר בסולם וכדומה), שינוע (דוגמת הצבת הסולם ופירוקו או נשיאת חפצים תוך טיפוס בסולם), החלקה מעידה או נפילה של המשתמש (נעליים לא מתאימות, שימוש לא בטיחותי תוך דילוג על שלבים, טיפוס לגובה שאין בו מאחז וכדומה), כשל מבני של הסולם (דוגמת עומס יתר) וגורמי סיכון חשמליים (דוגמת הצבת הסולם ליד ציוד חשמלי או בחירת סולם שאינו מתאים לעבודות חשמל).

התקן קובע כי יצרן הסולם אחראי לצירוף ההוראות לכל סולם, כך שהוראות השימוש יהיו זמינות למשתמש וכתובות בשפה העברית והערבית. מצ"ב כמה מהוראות השימוש בסולם, המופיעות בתקן ת"י 1847 ויכולות לסייע לכולנו לקראת פסח והטיפוס הצפוי על סולמות לניקיון או צביעה:

 • המשתמש צריך להיות בעל כושר מתאים לשימוש בסולם. מצבים רפואיים שונים או נטילת תרופות מסוימות עלולים לגרום לשימוש לא בטיחותי בסולם.
 • לפני שעולים על הסולם יש לוודא כי הוא שלם, תקין ומתאים למשימה שאליה הוא מיועד.
 • יש להסיר מהסולם כל חומר הגורם להחלקה כגון: צבע לח, בוץ, שמן או שלג.
 • משתמשים מקצועיים בסולמות צריכים להעביר את הסולם בדיקה תקופתית.
 • יש להציב את הסולם בתנוחה נכונה: בזווית שבין °65 - °75 ביחס לקו האופק.
 • בסולם ניצב יש לוודא את פתיחתו המלאה ולוודא כי השתמשנו באמצעי הנעילה המתאימים.
 • יש לוודא כי זקיפי הסולם יונחו על בסיס מאוזן, יציב ולא חלק.
 • יש לוודא כי הסולם רחוק ממקורות העלולים להוות מפגע דוגמת חוטי חשמל חשופים או הולכי רגל.
 • לעולם אין לשנות את תנוחתו של הסולם כאשר נמצאים עליו!!!
 • אין לחרוג מהעומס המרבי הכולל שמותר להעמיס על הסולם.
 • אין להושיט ידיים או גוף ליעדים רחוקים מהסולם. כדאי כי מיקום אבזם החגורה (טבור) של המשתמש יהיה בין הזקיפים ושתי רגליו יהיו מוצבות על אותו השלב.
 • יש לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע אפשרות שילדים יטפסו על הסולמות.
 • יש לטפס או לרדת מהסולם רק כאשר הפנים מופנות אל הסולם.
 • אין להשתמש בשלבים האחרונים של הסולם אלא אם כן קיים מאחז יד.
 • כאשר מובילים סולם ברכב יש לוודא שהוא לא יגרום לפגיעה