לאחרונה פורסמו הממצאים החמורים בדו"ח מבקר המדינה על המתרחש במועצת הזיתים. לטענת המבקר, הסמנכ"ל ואחראי האחזקה ערכו פוליסת ביטוח על שם ארבעה "אנשי קש" - וקיבלו 350 אלף שקל כפיצויים עבור נכס שלא שייך להם. כמו כן, שונו פרטי חשבוניות על מנת לקבל החזר הוצאות, עבור כסף ששולם על ידי גוף אחר. המבקר גילה גם תוספות שכר חריגות ונסיעות לחו"ל ללא אישור

עקב כך, פנה ח"כ ישראל חסון לועדה לביקורת המדינה בבקשה לקיים דיון בעניין מועצת הזיתים. בפנייתו ציין ח"כ חסון כי: "דו"ח המבקר חמור ומדבר בעד עצמו. המציאות שמתוארת בו, משקפת היעדר פיקוח נאות מצד משרד החקלאות ומחייבת את התערבותה מהירה של הוועדה לביקורת המדינה, על-מנת לוודא שננקטים הצעדים הנדרשים לתיקון המצב באופן מיידי ושלא מבוצעות, חלילה, פעולות אחרות שעלולות להחמיר את המצב הקיים".