ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), קיימה היום דיון בסמכויותיו של המפקח על שוק ההון לפגוע בזכויות עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות (סעיף 64ג' בתקנון האחיד). תיקון סמכויות המפקח הוגש לוועדה בעקבות הצעת חוק שהניח ח"כ כץ, אשר גרמה למשרד האוצר לנסח מגבלות לפעולות המפקח ולהגיש אותן לאישור הוועדה

כלים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), קיימה היום דיון בסמכויותיו של המפקח על שוק ההון לפגוע בזכויות עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות (סעיף 64ג' בתקנון האחיד). תיקון סמכויות המפקח הוגש לוועדה בעקבות הצעת חוק שהניח ח"כ כץ, אשר גרמה למשרד האוצר לנסח מגבלות לפעולות המפקח ולהגיש אותן לאישור הוועדה

ח"כ כץ פתח את הדיון ואמר: "מאז שהולאמו קרנות הפנסיה הוותיקות, קיימים שלושה מצבים בהם ניתן להשית את גירעונות הקרן על העמיתים: אם הגירעון עומד על 5% במשך שנה, או 3% במשך שלוש שנים, או על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח על שוק ההון, בכל רגע נתון. סמכות כזאת למפקח איננה מתקבלת על הדעת, ואני מציע להגביל אותה".

הוועדה קיבלה את עמדתו של ח"כ כץ, ואישרה את התקנות המגבילות את סמכותו של המפקח, כך שיהיה רשאי להשית גירעונות על העמיתים בקרנות הוותיקות רק אם יעלה הגירעון על 0.65% מכלל התחייבויות הקרן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS