הגנת הצרכן

(השוק)

הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה הצעת חוק מהפכנית אשר צפויה לשנות את פני הצרכנות בישראל: לראשונה הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, תקבל סמכויות להטלת עיצומים כספיים במסגרת אכיפה מנהלית וסמכות לאכיפת איסור חדש על עסקאות שהינן תוצאה של השפעה בלתי הוגנת על הצרכן

(הדופק הפוליטי)

הצעת חוק שיזם סגן יו"ר הכנסת ח"כ מגלי והבה אשר קובעת לבטל את מחירי 9.99 ₪ נדחתה היום במליאת הכנסת לאחר התנגדות הממשלה. ח"כ והבה: "הממשלה מתעקשת על חשבון האזרחים"

(השוק)

בעקבות תלונות רבות של צרכנים לרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן נגד חברת "הוט" שעניינן הפרות חוזרות ונשנות של חוק הגנת הצרכן במגוון רחב של נושאים שלחה השבוע הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, עו"ד תמר פינקוס למנכ"ל חברת "הוט" הרצל עוזר הודעה לפי סעיף 21(4) ובה דרשה כי החברה תפעל לתיקון הליקויים ולהסרת העבירות תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה

(קונים חכם)

ועדת הכלכלה אישרה היום את התקנות שגיבש משרד התמ"ת בדבר רשימת המוצרים עליהם ניתן יהיה לקבל החזר כספי במזומן, במקום זיכוי. חוק הגנת הצרכן מסמיך את שר התמ"ת לקבוע בתקנות רשימה של מוצרים ושירותים לגביהם תהיה לצרכן זכות לבטל את עסקה עם עוסק ולקבל חזרה את כספו. מדובר בזכות ביטול כאשר אין עילת ביטול ספציפית כגון פגם או הטעיה אלא זכות ביטול הנובעת משיקולי נוחות של הצרכן