ביער הקדושים בהרי ירושלים, שבו ניטעו 6 מיליון עצים לזכר הנספים בשואה, קיימו היום המרכז העולמי של בני ברית וקק"ל טקס יחיד במינו בארץ ובעולם בסימן גבורתם של המצילים היהודים. הטקס הוקדש להוקרת פועלם ולהנחלת מורשתם של יהודים שהצילו יהודים אחרים בשואה

כלים

"המרכז העולמי">המרכז העולמי של "בני ברית">בני ברית וקרן קימת לישראל קיימו היום ביער הקדושים בהרי ירושלים, שבו נטעו 6 מיליון עצים לזכר הנספים בשואה - טקס יחיד במינו בארץ ובעולם, המוקדש להוקרת פועלם ולהנחלת מורשתם של יהודים שהצילו יהודים אחרים במהלך שנות התופת בגרמניה ובארצות אירופה הכבושה. בטקס, שהתקיים ברחבת מגילת האש ביער הקדושים השתתפו כ-500 תלמידי חטיבת ביניים וטירוני משמר הגבול.

בטקס נשאו דברים יו"ר וועדת החינוך והתרבות, ח"כ זבולון אורלב; שגריר רומניה בישראל, אדוארד יוסיפר; יו"ר דירקטוריון קק"ל, אפי שטנצלר; אלכסנדר צ'ובן שראל, ניצול שואה מפולין ולוחם פלמ"ח; חיים רוט, ניצול שואה מהולנד ויו"ר הוועדה למען הכרת יהודים מצילי יהודים בשואה ופרופ' יצחק מאיר מהמרכז העולמי של בני ברית, ניצול שואה מהונגריה. שגריר רומניה בישראל, אדוארד יוסיפר, ציין שנושא המצילים היהודים הוזנח במשך שנים רבות. השגריר העלה על נס את מנהיגי קהילת יהדות רומניה, כולל ראש הקהילה והרב הראשי, שניהלו מאבק עיקש עד סוף המלחמה להציל את הקהילה היהודית. בזכות אותו מאבק שרדה מחצית מיהדות רומניה, ורבים מהם עלו ארצה ותרמו תרומה מכרעת להקמתה וביסוסה של מדינת ישראל.

יו"ר דירקטוריון קק"ל, אפי שטנצלר: "אני רואים חשיבות מיוחדת לחשיפת בני הנוער לפועלם ולגבורתם של המצילים היהודים בשואה – פעילות המשמשת סמל ומופת לסולידריות יהודית אנושית - ביטוי עליון לערך היהודי העתיק 'כל ישראל ערבים זה לזה'".יו"ר קק"ל אף ציין כי המצילים היהודים היו מוכנים למסור את נפשם כדי שאחרים ימשיכו לחיות.

אלכס שראל, שבגיל 14 ברח, הוסתר ואימץ זהות בדויה לאחר שהוריו נרצחו עם אחותו הקטנה בפולין, התחייב להמשיך ולספר את הסיפור האישי שלו למען הדורות הבאים: "שרדנו בחיים, למרות שעלולים היינו להיות בין המתים בכל רגע ובכל יום. הגורל שלנו רצה שנשרוד. אני גאה, שבחרתי לחיות בארץ ישראל". פרופ' יצחק מאיר דיבר על המפגש הראשון שלו אחרי ששוחרר ממחבואו בבודפשט עם חיילים דוברי יידיש במדי הצבא האדום ועם חיילי הבריגאדה הארצישראלים וחיילים בריטים יהודיים.

סיפוריהם המאלפים של מאות ואף אלפי יהודים שהקדישו את עצמם להצלת אחיהם היהודים באותן השנים ברחבי אירופה ותחת סכנות איומות עוד יותר, טרם זכתה לתהודה ציבורית ראויה. רבים שיכלו, אולי, למלט את עצמם העדיפו להציל אחרים. חלקם שילמו על כך בחייהם. בכישרון ובתעוזה רבים ומתוך תחושת שליחות הם השתמשו בתחבולה, בזיוף, בהברחה, בהסתרה ובאמצעים אחרים על מנת להבטיח שיוותרו יהודים חיים על אדמת אירופה גם בשוך הקרבות ומסע הרצח הגרמני. מארגני הטכס רואים חשיבות מיוחדת לחשיפת בני הנוער לפועלם ולגבורתם של המצילים היהודים בשואה – פעילות המשמשת סמל ומופת לסולידריות יהודית אנושית - ביטוי עליון לערך היהודי העתיק 'כל ישראל ערבים זה לזה'.