וועדת המשנה לביטוח ושוק הון בנושא חינוך פיננסי נשארה מיותמת היום מנציגי המשרד האחראי- האוצר, לאחר שזה החרים את דיוני הוועדה. ח"כ פאינה קירשנבאום, יו"ר הוועדה: " בכוונתי להגיש הצעת חוק הקובעת לוח זמנים ותקציבים קשיחים לקידום החינוך הפיננסי, על מנת לחייב את האוצר להניע את הפרויקט"

היום (ג) התכנסה וועדת המשנה לביטוח ושוק הון בראשות ח"כ פאינה קירשנבאום לדיון בנושא חינוך פיננסי וקידומו בישראל, בהשתתפות פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה.

כבר ברפורמת בכר הוכנס פרק לחוק, המטיל על משרד האוצר להקים מועצה לחינוך פיננסי שתדאג לחינוך הציבור בשלבים השונים של חייו. בשש השנים מאז הרפורמה שר האוצר לא התקין תקנות בנושא, תקציב לא ניתן לפעילות והמועצה לא קמה. למרות כל זאת, החליט משרד האוצר להחרים את דיוני הוועדה, ולא הגיע לדווח מדוע לא נעשה דבר בנושא.

ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו), יו"ר הוועדה פתחה ואמרה כי: "החזון שלי לחינוך פיננסי מתמקד בשלבים שונים בחיים, בהם פוגשת המדינה את אזרחיה- בית הספר, צבא, אוניברסיטה, חתונה וכו'. לכל שלב יש את המשמעויות הכלכליות שלו- ניהול חשבון, חיסכון, בחירת המסלול הפנסיוני המתאים, התמודדות עם רכישת דירה, התמודדות עם ניהול עסק ועוד. האזרחים אינם מכירים את כל הזכויות שלהם ואת כל הכלים העומדים לרשותם. תפקיד המדינה להעניק להם את הידע, וזה גם אינטרס של המדינה כדי שלא ייפלו על כתפיה ויתפקדו כמשקי בית חזקים עם ביטחון כלכלי. "

גופים אחרים, כגון המועצה הלאומית לכלכלה המקדמת את הנושא באדיקות, משרד החינוך, צה"ל, בנק ישראל והרשות לניירות ערך דיווחו על פעילותם העצמאית בתחום. בסקירת הנעשה בתחום סיפר משרד החינוך על פיילוט בקרב כיתות י' של חינוך פיננסי שעתיד להיות מורחב לגילאי חטיבת הביניים ואף לתלמידי היסודי.

אחראים בצה"ל על תחום החינוך הפיננסי סיפרו גם הם כי הם בעיצומו של פיילוט של חינוך פיננסי במהלך הטירונות. סופר כי חיילים רבים נקלעים לחובות במהלך שירותם הצבאי וכי החינוך הפיננסי הוא קריטי להתנהלותם הכלכלית.

הרשות לניירות ערך ובנק ישראל ציינו כי ישנה פעילות נקודתית שלהם בתחום החינוך הפיננסי, אך פעילות זו חסרה תיאום בין הגופים השונים, דכן אין גורם ממשלתי מתכלל לנושא. עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים סיפרה כי "החוק הקיים כולל בתוכו את כל מה שצריך. יש מסגרת לפעילות חינוך פיננסי מתכללת, יש את כל ההגדרות, רק צריך שמשרד האוצר יקדם את המהלך."

ח"כ פאינה קירשנבאום, יו"ר הוועדה: "תמוה בעיני כי דווקא הגוף האחראי על החינוך הפיננסי והביטחון הפיננסי של כלל אזרחי ישראל- משרד האוצר, לא טרח להגיע לישיבה. כנראה שמשרד האוצר מעדיף את הציבור חסר כלים וידע, כדי שיוכל לתמרנו כראות עיניו. נושא החינוך הפיננסי חשוב מכדי שיוזנח באופן הזה. קיים צורך מהותי בתוכנית לאומית ומחוזקת תקציבית לחינוך פיננסי בהקדם האפשרי. כל עיכוב בנושא יהיה בכייה לדורות. בכוונתי להגיש הצעת חוק הקובעת לוח זמנים ותקציבים קשיחים לקידום החינוך הפיננסי, על מנת לחייב את האוצר להניע את הפרויקט."