בעקבות הדיווחים בתקשורת על שלילת זכותו של פרלמן, החשוד ברצח ארבעה פלסטינים, למפגש עם עורך-דינו, פנתה האגודה לזכויות האזרח בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, על מנת שיפעל להסרת צו מניעת מפגש עם עו"ד, שהוחל על פרלמן מאז יום שלישי האחרון

כלים

מתוך המכתב, אותו חיברה עו"ד לילה מרגלית, ראש תחום זכויות בפליליים באגודה לזכויות האזרח: "זכותו של חשוד להיפגש עם עורך דין היא זכות יסוד חוקתית, המהווה ערובה חיונית להבטחת חקירה הוגנת ולשמירה על זכויותיו כעצור. עצור שנחקר למשך ימים ארוכים ללא עורך דין עלול להיות חשוף לאמצעי חקירה פסולים ואף לעינויים, ונשללת ממנו כל אפשרות ממשית להתגונן מפני הפגיעה בחירותו. מניעת המפגש מעמיקה באופן מסוכן את הלחץ הנפשי הכבד, הכרוך בכל מעצר וחקירה, ובכך יוצרת סכנה משמעותית למסירת הודאות שווא ולהיווצרותם של עיוותי דין..."

במכתבה, מזכירה עו"ד מרגלית את הנתונים שהתפרסמו באתר "פרוייקט החפות" [קליניקה משפטית המתנהלת בשיתוף עם בית הספר למשפטים של "ישיבה יוניברסיטי" בניו יורק] על פיהם, מתוך 225 מקרים של הרשעות שווא שנבדקו, היו אלה הודאות שווא אשר תרמו להרשעה השגויה ב-23% מהמקרים.