יו"ר ועדת המשנה לביקורת על מערכת הביטחון, ח"כ שנלר (קדימה) אשר פעל לזירוז פרסומו של דו"ח מבקר המדינה, הדן בתהליכי מינויי הקצונה הבכירה בצה"ל, אומר בעקבות פרסום הדו"ח כי : " תפקידי אלופים בצה"ל העוסקים בסוגיות בעלות רגישות מדינית פוליטית, ומעורבות הדרג המדיני פוליטי במינוי אותם אלופים, מסכנות את הדמוקרטיה הישראלית ואת היות צה"ל צבא העם כולו"

בנוסף קבע שנלר כי: "יש לאזרח , ע"פ חוק , את תפקיד "מתאם פעולות הממשלה בשטחים" – תפקיד בעל נגיעה מדינית פוליטית מובהקת ואת את תפקיד ראש מערך פיתוח אמצעי לחימה של משרד הביטחון - תפקיד בעל נגישות אזרחית כלכלית מובהקת".

עוד הוסיף שנלר : "על מערכת הביטחון והממשלה לעגן בהנחיות ונהלים , ובמידת הצורך אף בחוק , כי בתפקיד מזכיר צבאי ישמש רק קצין בכיר בתפקידו האחרון טרם שחרורו מצה"ל , מועד בו יחול עליו חוק הצינון החל על כל אלוף/תת אלוף הפורש מצה"ל , לחילופין , ראוי לבחון את אזרוחו של תפקיד המזכיר הצבאי ולהפוך את תוארו "למתאם הביטחוני" של רה"מ/נשיא המדינה/שר הביטחון. יישום המלצות אלה , יקטינו את החשש מפוליטיזציה של צה"ל ויסיעו להשבחת תפקודו"

לבסוף אמר שנלר:"על הכנסת לחוקק חוק המסדיר את דרך מינויו של ממלא מקום הרמטכ"ל- ע"י הממשלה". ח"כ עתניאל שנלר הינו חבר ועדת החוץ והביטחון ועומד בראש ועדת המשנה לביקורת על מערכת הביטחון , אשר אמונה על יישום מסקנות המבקר כפי שבאות לידי ביטוי בדו"ח.

שני דוברי צה"ל לשעבר המכהנים היום כחברי כנסת, ח''כ {תא''ל במיל.} מירי רגב וח''כ דר' נחמן שי הגיבו בהודעה משותפת על מסקנות המבקר למינוי בכירים בצה''ל: "מימצאי דו''ח מבקר המדינה השופט לינדנשטראוס צריכים לשמש בסיס לוועדת מינויים לקצונה הבכירה בצה''ל , וועדה שתקבע הליכים מסודרים של הקצינים הבכירים בצה''ל : תא''ל , אלוף ורמטכ''ל."

חברי הכנסת מירי רגב ונחמן שי ברכו על עבודתו החשובה של מבקר המדינה , ואמרו כי על הדו''ח לשמש בסיס לעבודת הוועדה שתקבע הליכים מסודרים למינוי הקצונה הבכירה בצה''ל. ח''כ מירי רגב אמרה כי : " לא נכון כי קצינים בכירים בצה''ל ימונו בזכות היכרות אישית וכן לא בהורדת ידיים עם הרמטכ''ל."

חברי הכנסת רגב ושי ביקשו לקיים בהקדם דיון בוועדת חו''ב במיוחד לאור ההליכים של בחירת הרמטכ''ל ומינויים של הקצינים הבכירים במטכ''ל העתידי של צה''ל.