דפני ליף: "עומד להיות חורף חם בכנסת. באנו גם לפה לדרוש צדק חברתי". דפני ליף ומנהיגי המחאה באו אחה"צ לפתיחת מושב החורף של הכנסת, האזינו בקשב רב לראש הממשלה ולא מצאו בדבריו בשורה לציבור

דפני ליף: "ביום שבו שר האוצר מודיע על ייקור הפעוטונים, ומוסיף נטל כבד על מעמד הביניים הקורס, מתחילה להתבהר התמונה. הממשלה הזאת לא רוצה צדק חברתי.

אנחנו ורבים נוספים נהיה בכנסת הזאת כדי להוכיח שהציבור רוצה משהו אחר. למרות שהוזמנו ליציע הכבוד, בחרנו לשבת עם אזרחים נוספים ביציע הציבור - זה יציע הכבוד האמיתי".