עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' קורא לוועדת הפנים שלא לבזות את החלטת בג"ץ ולהשעות מכאן ואילך את הדיונים על הרפורמה בתכנון ובבניה, עד לסיום בחינת הערות הציבור בפני ועדת השרים ועד להבאתו של נוסח מעודכן לוועדת הפנים

'אדם טבע ודין' שיגרה היום מכתב לחברי ועדת הפנים של הכנסת וקראה להם שלא לדון בסעיפי הרפורמה לפני סיום הדיונים בוועדת שרים.

במכתב שהגיע לחברי הכנסת נכתב: "בימים אלו עדיין נמשכים הדיונים בוועדת השרים אשר דנה בהערות הציבור והמועצה הארצית. יוזכר כי בנוגע להליך המאוחר של שמיעת הערות הציבור קבע בג"צ כי יש להליך נפקות ממשית ביחס לעיצוב תוכנה הסופי של ההצעה, אולם "נפקות זו מותנית בכך כי עמדות המועצה הארצית לתכנון ובניה ושאר גורמי הציבור ייבחנו בפתיחות מלאה בידי גורמי הממשלה גם לאחר הגשת הצעת החוק לכנסת ואף לאחר הקריאה הראשונה, וכי, ככל שתימצא לכך הצדקה עניינית, ייעשו השינויים המתבקשים בהצעת החוק עוד בטרם יוחל בדיונים בהצעה בועדה בכנסת. לפיכך, אנו מקווים כי הכנסת לא תתחיל בדיונים לגופה של הצעת החוק בטרם יועבר נוסח ההצעה המעודכן."