יו"ר מרצ, ח"כ חיים אורון, הגיב היום בחריפות על ישיבת ועדת הכנסת שנערכה בנושא שלילת זכויות מח"כים ערבים: "מדובר במעמד מביש המשקף ליקוי מאורות ודירדור עמוק של השיח הפוליטי תוך איום ממשי על עצם קיומו"

יו"ר מרצ, ח"כ חיים אורון, מצר על עצם קיומה של ישיבת ועדת הכנסת שדנה בשלילת זכויות מח"כים ערבים: "מדובר במעמד מביש המשקף ליקוי מאורות ודירדור עמוק של השיח הפוליטי תוך איום ממשי על עצם קיומו". ח"כ אורון הוסיף: "רוחות רעות של קנאות, אלימות וחוסר סובלנות מנשבות בכנסת ובחברה הישראלית ויש בהם כדי להפוך את הדמוקרטיה לאות מתה".