משרד האוצר וצה"ל הגיעו אמש לסיכום על מתווה העלאת גיל הפרישה לגמלאות מצה"ל וזאת בהתאם להחלטת הממשלה (2035). הסיכום הושג בתום משא ומתן שהובילו הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ד"ר אודי ניסן, וראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף אבי זמיר

כל השותפים לסיכום הסכימו כי אנשי הקבע, השדרה הפיקודית והמקצועית של צה"ל, המשאב האנושי של מערכת הביטחון, הם המרכיב המרכזי והחשוב ביותר בעיצוב פני הצבא ואיכותו אל מול האתגרים הביטחוניים העכשוויים והעתידיים ועל כן יש לשמור על נוסחא מאזנת שתבטיח את רצונם של אנשי הקבע המצוינים להישאר בשרות ארוך טווח וגם את יציבותה הכלכלית של המערכת.

על פי הסיכום, גיל הפרישה הממוצע של כלל חיילי הקבע יעמוד על 50 החל משנת 2029 והגיל המינימאלי לפרישה לחיילים שאינם לוחמים (למעט המערך הטכנולוגי ואוכלוסיות ייחודיות) יהיה 48 החל משנת 2020. גיל הפרישה המינימאלי ללוחמים יוותר ללא שינוי ויישאר 42. כיום גיל הפרישה הממוצע מצה"ל הוא 45.5 וגיל הפרישה המינימאלי לכלל חיילי צה"ל עומד על 42. בנוסף, סוכם כי במסגרת תכנית ההתייעלות של מערכת הביטחון, צה"ל יאזרח 750 תפקידי מטה ועורף עד שנת 2020.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר: "העלאת גיל הפרישה תתרום לחיזוקה של מערכת הביטחון מבחינה כלכלית בעתיד ותאפשר לה להאריך את שירות אנשיה המסורים בעוד מספר שנים. זהו צעד חשוב שיפנה לצה"ל משאבים לטובת התעצמות ומוכנות צבאית. חשוב לזכור שמדובר בהעלאה מדורגת ומתונה שתאפשר למערכת זמן סביר ליישום השינויים. אני רוצה להודות לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולראש אכ"א על שיתוף הפעולה המקצועי".

ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף אבי זמיר, הוסיף: "ההסכם שהושג יאפשר שימור מערך קבע איכותי ומקצועי הנדרש למוכנות צה"ל להתמודדות עם האתגרים הביטחוניים שנכונו למדינה. העלאת גיל הפרישה יבוצע באופן מושכל והדרגתי, ויחד עם מודל הקבע בכללותו, כפי שיגובש ע"י צה"ל בחודשים הקרובים, ימשיך ויעודד את הקצינים והנגדים האיכותיים לשרת את מדינתם בשורות צה"ל".